• dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Aktualności

 
Działania UKE na rzecz konsumentów w I połowie 2013 r.

Kampania informacyjna dla konsumentów w wieku 50+ pod nazwą „Ufaj, ale sprawdzaj”, infolinia Centrum Informacji Konsumenckiej, mediacje i interwencje u operatorów - to jedne z głównych obszarów pomocy, jakiej Urząd Komunikacji Elektronicznej udzielił konsumentom w pierwszym półroczu tego roku.

Nowe stawki za roaming w UE od 1 lipca 2013 roku

Abonenci telefonii komórkowej podróżujący po krajach Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. będą płacić mniej za usługi roamingowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe stawki za korzystanie z usług mobilnych w roamingu. 

Likwidacja usług przedpłaconych (pre-paid) przez Dialog S.A.

W związku z likwidacją przez operatora Dialog S.A. usług telefonii mobilnej w ramach usług przedpłaconych (pre-paid) Diallo Bonus oraz Diallo Mix, do Regulaminu oraz Cennika tych usług wprowadzone zostały zmiany, mające na celu zachowanie wszelkich, wynikających z przepisów prawa uprawnień abonentów/użytkowników usług przedpłaconych, świadczonych przez Dialog S.A.Działania Spółki Dialog, polegające na wprowadzeniu odpowiednich zmian w Regulaminie i Cenniku, są w opinii Urzędu Komunikacji Elektronicznej wystarczające do tego, aby w sposób odpowiedni zabezpieczyć interesy abonentów.

UKE na Targach Wiedzy Konsumenckiej

15 marca po raz kolejny obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumenta. Z tej okazji 16 marca Stowarzyszenie Konsumentów Polskich organizuje czwartą edycję Targów Wiedzy Konsumenckiej, podczas których konsumenci będą mogli skorzystać między innymi z porad ekspertów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Konsumenci znajdą pomoc na Targach Wiedzy Konsumenckiej i w mini-przewodniku

Ponad 21 tysięcy porad konsumenckich w ciągu niecałych 8 miesięcy[1] udzielili prawnicy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Świadczy to o ogromnej ilości problemów, z jakimi spotykamy się na co dzień jako konsumenci oraz o potrzebie edukacji w zakresie tego, gdzie i jakie wsparcie możemy otrzymać. Co zrobić, kiedy sprzedawca butów lub operator komórkowy nie chce przyjąć naszej reklamacji? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas Targów Wiedzy Konsumenckiej.

Komunikat w sprawie nowelizacji z dniem 21 stycznia 2013 r. przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póżn. zm.) w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Z dniem 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1145 ), zwanej dalej „nowelizacją Pt” która wprowadza w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo telekomunikacyjne” zmiany w zakresie umów i regulaminów świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz cenników usług telekomunikacyjnych.

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która weszła w życie 21 stycznia zawiera szereg przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne. Urząd Komunikacji Elektronicznej przybliża zasady, których należy przestrzegać w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze usług telekomunikacyjnych.

Dobre praktyki dla stron internetowych

Pod patronatem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ukazał się „Podręcznik Dobrych Praktyk - WCAG 2.0” opracowany przez Fundację Widzialni. Publikacja wyjaśnia, w jaki sposób należy przygotować serwisy internetowe, aby były dostępne dla jak największej liczby użytkowników wykluczonych cyfrowo.

Operator telewizji kablowej Vectra ukarany w związku z naruszeniami praw konsumentów

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z serią skarg konsumenckich i naruszeniem kilkunastu obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych nałożył na Vectra S.A. karę pieniężną w wysokości 350 000 złotych.

Jak wybrać bezpieczny prezent dla dziecka

Tablet, konsola, telefon komórkowy w ostatnich latach stały się nieodłącznym elementem życia znacznej części dzieci i młodzieży. Nic więc dziwnego, że są powszechnie kupowane na gwiazdkowy prezent. Pod patronatem Magdaleny Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ruszyła akcja „Zakup kontrolow@ny", która ma pomóc dorosłym w dokonywaniu rozważnych zakupów sprzętu elektronicznego dla najmłodszych.

UKE ostrzega - oddzwaniaj z głową!

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje sygnały od abonentów oraz samych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o nowym niepokojącym zjawisku, którego skala w ostatnim czasie nabiera niepokojącego wymiaru.

Telekomunikacja Novum ukarana

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Novum S.A. karę pieniężną w wysokości 1,5 mln złotych za występowanie do abonentów z zawyżonymi i bezpodstawnymi roszczeniami z tytułu kar abonamentowych za rozwiązanie umowy przed terminem.

Jak UKE pomaga konsumentom

Prawie pięć tysięcy porad telefonicznych, ponad cztery tysiące wniosków o interwencję, dwa i pół tysiąca mediacji oraz półtora tysiąca odpowiedzi w indywidualnych sprawach - oto skala pomocy, jakiej Urząd Komunikacji Elektronicznej udzielił konsumentom w pierwszym półroczu tego roku.

Świadomie kupuj sprzęt do odbioru naziemnej TV cyfrowej

Nadawanie programów telewizyjnych w sposób cyfrowy objęło już niemal cały obszar Polski. W listopadzie br. rozpocznie się proces stopniowego wyłączania telewizji analogowej. Do oglądania programów emitowanych cyfrowo zgodnie ze standardem DVB-T potrzebny jest telewizor z wbudowanym tunerem DVB-T lub zakup tzw. „przystawki” (set-top-box) do używanych dotychczas telewizorów nieposiadających takiego tunera.

Nowe stawki za usługi roamingowe w UE od 1 lipca 2012 r.

W wyniku zawartego Porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim a rządami krajów członkowskich UE, od 1 lipca 2012 r. zostały ustalone nowe pułapy cenowe za poszczególne usługi świadczone w roamingu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej. Na poziome detalicznym po raz pierwszy rozszerzono je także na usługi dotyczące transmisji danych. Konsumenci od 1 lipca br. będą więc płacić nie więcej niż to opisuje poniższa tabela:  

Nieuczciwi przedstawiciele handlowi - UWAGA!

W ostatnim czasie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpływają skargi, w treści których abonenci informują o pojawieniu się w ich domach przedstawicieli handlowych podających się za pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Osoby te, proszą o podanie różnych informacji, jak również o wgląd do rachunków za usługi telekomunikacyjne.

Co ma robić i gdzie się zgłosić po pomoc ofiara oszusta?

Pierwszą i podstawową zasadą, jest nie dać się oszukać. Wystarczy minimum ostrożności i chociaż pobieżne przejrzenie umowy, aby z łatwością zorientować się, czy mamy do czynienia z uczciwym przedstawicielem  handlowym i rzetelnie przekazywaną informacją.

Nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych

Pomimo podejmowanych interwencji Urząd Komunikacji Elektronicznej nadal otrzymuje bardzo liczne sygnały, świadczące o tym, że część przedsiębiorców telekomunikacyjnych stosuje nieuczciwe praktyki w pozyskiwaniu abonentów. UKE otrzymuje szereg skarg od abonentów wielu dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy w sposób nieuczciwy nakłaniani są do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych. Cechą wspólną tego procederu jest wprowadzanie abonentów w błąd, co do tego, że zmieniają operatora, że zawierają i z kim zawierają nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jakie są tego konsekwencje.

Targi Wiedzy Konsumenckiej

UKE wraz ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich zaprasza na targi, które odbędą się 17 marca 2012 roku w CH Wola Park w Warszawie.

Zmiany w zakresie usług Premium Rate

W dniu 4 grudnia 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 234, poz. 1390) zmieniające m.in. dotychczasowe uregulowania dotyczące świadczenia usług o podwyższonej opłacie (tzw. usługi  Premium Rate).

strona: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>


 • CIK © UKE 2009 - 2018; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie