• dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Elementy, które powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych określone są w art. 56 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Zawarta pomiędzy abonentem a operatorem umowa między innymi powinna określać:
 • nazwę, adres i siedzibę operatora,
 • numer przydzielony abonentowi,
 • świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową,
 • adres, na którym usługi są świadczone
 • termin rozpoczęcia świadczenia usług,
 • okres, na jaki umowa została zawarta,
 • sposoby dokonywania płatności*,
 • okres rozliczeniowy*,
 • tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania,
 • zakres odpowiedzialności operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej*,
 • zasady, tryb i termin składania oraz rozpatrywania reklamacji*.
* Informacja w tym zakresie może znajdować się w regulaminie świadczenia usług, a nie w samej umowiePodstawa prawna:
ustawa Prawo telekomunikacyjne
 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2017; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie