• dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Instytucje konsumenckie

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

UOKiK to największa z instytucji broniących praw konsumenckich. Zwracamy się do niej, gdy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK nie zajmuje się jednostkowymi sprawami takimi, jak np. błędne naliczenie rozmów na rachunku telefonicznym lecz problemami, które dotyczą całej zbiorowości konsumentów. Może być to np. klauzula zawarta w umowach, czy też wprowadzająca w błąd reklama telewizyjna. Gdy jesteśmy przekonani, że określona praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów, możemy złożyć w tej sprawie skargę.

Kontakt Centrala:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. +48 22 55 60 800; e-mail: uokik@uokik.gov.pl

2. Powiatowi/Miejscy Rzecznicy konsumentów


W indywidualnych sprawach bezpłatną pomoc prawną konsument może uzyskać u Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Do kompetencji Rzeczników należy:
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
W celu uzyskania danych teleadresowych do Rzecznika najbliższego miejscu zamieszkania skorzystaj z wyszukiwarki instytucji udzielających pomocy konsumenckiej zamieszczonej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) jest niezależną, pozarządową organizacją świadczącą pomoc konsumencką.

SKP wraz z Fundacją Konsumentów prowadzi Infolinię Konsumencką dostępną pod bezpłatnym numerem 801 440 220/22 290 89 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Kontakt oraz więcej informacji na temat Stowarzyszenia - czytaj.


Kontakt: sekretariat@konsumenci.org

Więcej informacji: http://www.konsumenci.org/ 

Infolinia: 801 440 220


4. Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów zapewnia bezpłatne poradnictwo prawne dla konsumentów m.in. w zakresie: sprzedaży konsumenckiej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, usług bankowych, finansowych, ubezpieczeń, usług turystycznych.

Kontakt: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html

Więcej informacji: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

Kontakt: Rada Krajowa Federacji Konsumentów:
tel. 22 827 11 73


5. Europejskie Centrum Konsumenckie

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

Kontakt: tel. (22) 556-01-18 lub e-mailem (info@konsument.gov.pl)

Więcej informacji: http://www.konsument.gov.pl/pl/o-nas.html


6. Inspekcja Handlowa

Inspekcja Handlowa zajmuje się kontrolą legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług, kontrolą produktów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, naprawą urządzeń, podejmowaniem mediacji w celu ochrony konsumentów, prowadzeniem stałych polubownych sądów konsumenckich, prowadzeniem poradnictwa dla konsumentów. 

W celu uzyskania informacji o danych do kontaktu z Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej skorzystaj z informacji zamieszczonej na stronie UOKiK: www.uokik.gov.pl/wiih


7. Dyżurnet.pl

Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie. Kontakt:
• e-mail: info@dyzurnet.pl
• formularz zgłoszeniowy: https://dyzurnet.pl/formularz/
 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2018; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie