Instytucje Konsumenckie w Polsce

Instytucje Konsumenckie w Polsce
1. Powiatowi/Miejscy Rzecznicy konsumentów

W indywidualnych sprawach bezpłatną pomoc prawną konsument może uzyskać u Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Do kompetencji Rzeczników należy:
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
W celu uzyskania danych teleadresowych do Rzecznika najbliższego miejscu zamieszkania skorzystaj z wyszukiwarki instytucji udzielających pomocy konsumenckiej zamieszczonej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) jest niezależną, pozarządową organizacją świadczącą pomoc konsumencką.

SKP wraz z Fundacją Konsumentów prowadzi Infolinię Konsumencką dostępną pod bezpłatnym numerem 801 440 220 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Kontakt oraz więcej informacji na temat Stowarzyszenia - czytaj.


Kontakt: sekretariat@konsumenci.org

Więcej informacji: http://www.konsumenci.org/ 

Infolinia: 801 440 220


3. Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów zapewnia bezpłatne poradnictwo prawne dla konsumentów m.in. w zakresie: sprzedaży konsumenckiej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, usług bankowych, finansowych, ubezpieczeń, usług turystycznych.

Kontakt: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html

Więcej informacji: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

4. Europejskie Centrum Konsumenckie

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

Kontakt: tel. (22) 556-01-18 lub e-mailem (info@konsument.gov.pl)

Więcej informacji: http://www.konsument.gov.pl/pl/o-nas.html

Rok 2015 w Europejskim Centrum Konsumenckim

5. Inspekcja Handlowa

Inspekcja Handlowa zajmuje się kontrolą legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług, kontrolą produktów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, naprawą urządzeń, podejmowaniem mediacji w celu ochrony konsumentów, prowadzeniem stałych polubownych sądów konsumenckich, prowadzeniem poradnictwa dla konsumentów. 

Więcej informacji na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej: 
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin  • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie