Rozliczanie transferu danych w sieciach mobilnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie ma kompetencji do nakazania operatorom telekomunikacyjnym zmiany taryfikowania opłat za zużyty transfer.

Warunki zawieranej umowy są, co do zasady swobodnie kształtowane przez strony, które zawierają tą umowę. Swobodę kształtowania treści umów zobowiązaniowych określają przepisy Kodeksu cywilnego. Swoboda ta może być ograniczana w poszczególnych dziedzinach lub wobec poszczególnych typów stron umowy w drodze regulacji ustawowych lub orzecznictwa sądów. I tak np. stosowanie pewnych typów postanowień umownych jest zakazane w umowach gdzie jedną stroną jest konsument (klauzule abuzywne), inne postanowienia są zakazane, ponieważ wywołują negatywny skutek dla konkurencji na rynku (czyny ograniczające konkurencję – wskazane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów) lub są nieuczciwe wobec innych przedsiębiorców i klientów (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W tym zakresie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może jedynie postulować do operatorów o wprowadzanie prokonsumenckich zmian.

Największym czynnikiem, który może spowodować zmianę w sposobie naliczania opłat za zużyty transfer jest rozwój skutecznej konkurencji.

Prezes UKE podejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności zmierzające do rozwoju konkurencji, co pośrednio wpływa na zakres oferty operatorów telekomunikacyjnych. Należy jednak zauważyć, iż na naszym rynku pojawiają się pierwsze widoczne prokonsumenckie zmiany – np. ostatnio operator sieci Play wprowadził 365 dniowy okres ważności kart pre-paidowych, gdy pozostali operatorzy warunkują okres ważności dokonanym doładowaniem.

Należy mieć nadzieję, że operatorzy telekomunikacyjni pod wpływem konkurencji zmienią również sposoby rozliczania transferu danych, tak jak to miało miejsce w odniesieniu do opłat za połączenia.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie