• dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Umowy, rachunki, płatności

2017-07-03
W jakim czasie abonent może złożyć wypowiedzenie umowy z powodu zmiany jej warunków (regulaminu, cennika)?

Termin złożenia takiego wypowiedzenia nie jest określony przez obowiązujące przepisy prawa. W zawiadomieniu o proponowanych zmianach operator wyznacza termin na złożenie wypowiedzenia z powodu zmian w umowie.

2017-07-03
Kiedy następuje rozwiązanie umowy, która została wypowiedziana przez abonenta na skutek wprowadzonych w niej zmian (regulaminie, cenniku)?

Rozwiązanie umowy z powodu wprowadzenia przez operatora zmian następuje najpóźniej z dniem wejścia w życie tych zmian.

2017-07-03
Co zrobić w sytuacji, gdy operator nie poinformował abonenta o zmianach w umowie (regulaminie, cenniku)?

Jeżeli operator nie poinformował o zmianach w umowie, abonent może złożyć reklamację. W przypadku otrzymania negatywnej lub niesatysfakcjonującej odpowiedzi, można zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o interwencję.

2017-07-03
Czy zmiana nazwy operatora, jego adresu lub siedziby jest zmianą warunków umowy?

Nie, zmiana nazwy operatora, jego adresu lub siedziby nie jest zmianą warunków umowy. Tym samym abonentowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez konsekwencji z powodu takich zmian.

2017-07-03
Jakich opłat może żądać operator w momencie rozwiązania umowy zawartej na czas określony?

Przedterminowe rozwiązanie umowy zawartej na czas określony może wiązać się dla abonenta z dodatkową opłatą, tzw. karą umowną.

2017-07-03
Jakich opłat może żądać operator w momencie rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony?

Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony z reguły nie wiąże się dla abonenta z dodatkowymi opłatami.

2017-07-03
Czy operator może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Tak, fakt rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie jest równoznaczny z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

2017-07-03
Czy operator może automatycznie przedłużyć umowę po upływie okresu jej obowiązywania?

Tak, operator może automatycznie przedłużyć umowę po upływie okresu jej obowiązywania, o ile w terminie wskazanym w umowie abonent pisemnie nie wyrazi innej woli.

2017-07-03
Czy operator może automatycznie przedłużyć umowę na kolejny czas określony po upływie terminu jej obowiązywania?

Co do zasady tak. Obowiązujące przepisy nie zabraniają automatycznego przedłużania umowy na kolejny czas określony po upływie terminu jej obowiązywania.

2017-07-03
Czy operator może automatycznie przedłużyć umowę na czas nieokreślony po upływie terminu jej obowiązywania?

Tak, obowiązujące przepisy nie zabraniają automatycznego przedłużania umowy na czas nieokreślony po upływie terminu jej obowiązywania. Taka praktyka nie stanowi naruszenia dobrych obyczajów i nie jest uznawana za nieuczciwą praktykę rynkową.

2017-07-03
Czy abonent może odstąpić od dokonanych telefonicznie zmian w umowie i w jakim terminie?

Tak, abonent (konsument) może odstąpić od zawartego przez telefon aneksu w terminie 14 dni od dnia dokonania zmian. Uprawnienie to przysługuje również w sytuacji, gdy operator rozpoczął świadczenie usług na zasadach określonych w aneksie.

2017-07-03
Czy operator ma obowiązek nagrywać i udostępniać rozmowę telefoniczną, podczas której doszło do zmiany warunków umowy?

Tak, operator ma obowiązek nagrywać, przechowywać i udostępniać rozmowę telefoniczną, podczas której doszło do zmiany warunków umowy.

2017-07-03
Czy operator ma obowiązek nagrywać i udostępnić rozmowę telefoniczną, podczas której przedstawione zostały warunki oferty?

Nie, operator nie ma obowiązku nagrywać i udostępniać rozmowy telefonicznej, podczas której doszło tylko do przedstawienia warunków oferty. 

2017-07-03
Co zrobić w sytuacji, gdy oferta przedstawiona w rozmowie telefonicznej, podczas której doszło do zawarcia aneksu, różni się od warunków zawartych w aneksie?

Jeżeli abonent zawarł aneks przez telefon, może żądać realizacji przez operatora warunków, które przedstawione zostały podczas rozmowy telefonicznej. W tym celu można złożyć reklamację.

2017-07-03
Co dzieje się z umową w przypadku śmierci abonenta?

W przypadku śmierci abonenta umowa ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez operatora informacji o zgonie (aktu zgonu).

2017-07-03
Czy w przypadku śmierci abonenta spadkobierca jest zobowiązany do uregulowania należności z tytułu umowy?

Tak, w przypadku śmierci abonenta spadkobierca jest zobowiązany do uregulowania wszystkich należności, które powstały do dnia rozwiązania umowy (do dnia przekazania operatorowi informacji o zgodnie abonenta – dostarczenia aktu zgonu).

2017-07-03
Czy w przypadku śmierci abonenta spadkobierca będzie musiał zapłacić karę umowną za przedterminowe rozwiązanie umowy?

Nie, w przypadku śmierci abonenta umowa jest rozwiązywana bez naliczania kary umownej za przedterminowe jej rozwiązanie.

2017-07-03
Czy w przypadku śmierci abonenta spadkobierca może dokonać cesji umowy na siebie?

Tak, spadkobierca może dokonać cesji umowy na siebie pod warunkiem, że operator wyrazi na to zgodę.

2017-07-03
Co zrobić w sytuacji, gdy abonent otrzymał zawyżony rachunek?

Jeżeli abonent otrzymał zawyżony rachunek, może złożyć reklamację do operatora.

2017-07-03
Jaki dzień uznaje się za dzień dokonania płatności za usługi telekomunikacyjne?

Z reguły za dzień dokonania przez abonenta płatności za świadczone usługi telekomunikacyjne uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym operatora.

strona: << < 1 2 3 > >>


 • CIK © UKE 2009 - 2017; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie