• dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Umowy, rachunki, płatności

2017-07-03
Czy operator może naliczyć odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury?

Tak, operator może naliczyć odsetki od zaległej płatności za każdy dzień opóźnienia.

2017-07-03
Czy operator może naliczyć odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, której abonent nie otrzymał?

Tak, operator może naliczyć odsetki od zaległej płatności, nawet jeżeli abonent nie otrzymał faktury. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy abonent nie poinformował operatora o braku otrzymania faktury.

2017-07-03
Czy operator może sprzedać firmie windykacyjnej dług wynikający z nieopłaconej faktury?

Tak, brak płatności w wyznaczonym terminie za wystawioną fakturę daje operatorowi podstawę do sprzedaży długu i przekazania danych osobowych abonenta firmie windykacyjnej.

2017-07-03
Czy operator może zablokować usługi z powodu nieopłaconej faktury?

Tak. Każdy operator w regulaminie świadczenia usług określa zasady postępowania w przypadku braku dokonania przez abonenta płatności.

2017-07-03
Czy operator może zablokować usługi na wszystkich numerach telefonów, jeżeli abonent nie opłacił faktury za jeden z nich?

Tak, istnieje możliwość, w której operator może zablokować usługi na kilku numerach telefonów w przypadku braku płatności za jeden z nich.

2017-07-03
Czy operator może rozwiązać umowę z abonentem z powodu nieopłaconej faktury?

Tak, operator może rozwiązać umowę z abonentem z powodu nieopłaconej faktury.

2017-07-03
Czy brak otrzymania od operatora faktury zwalnia abonenta z konieczności dokonania opłaty za świadczone usługi?

Nie, brak otrzymania faktury nie zwalnia abonenta z konieczności uregulowania należności z tytułu świadczonych usług.

2017-07-03
Czy operator może wysyłać do abonenta fakturę listem zwykłym?

Tak. Obowiązujące przepisy prawa nie określają w jaki sposób operator ma dostarczyć abonentowi fakturę.

2017-07-03
Kiedy następuje przedawnienie roszczeń operatora?

Przedawnienie roszczeń operatora, wynikających z opłat abonamentowych, zrealizowanych połączeń kary umownej i wykonanej instalacji sprzętu, wynosi 3 lata.

2017-07-03
W jaki sposób operator rozlicza dokonywane przez abonentów wpłaty za świadczone usługi telekomunikacyjne?

Każda dokonywana przez abonenta wpłata powinna być opisana w taki sposób, żeby operator wiedział za jakie usługi płatność jest uiszczana.

2017-07-03
Czy operator może naliczyć opłatę za połączenie z biurem obsługi klienta?

Tak, operator może naliczyć opłatę za połączenie z biurem obsługi klienta.

2017-07-03
Czy operator może pobrać opłatę za sprawdzenie stanu konta pre-paid, liczby wykorzystanych darmowych minut lub SMS’ów itp.?

Tak, operator może pobierać opłaty za sprawdzenie stanu konta pre-paid, liczby wykorzystanych darmowych minut lub SMS’ów itp.

2017-07-03
Czy operator może naliczyć opłatę za transfer danych w przypadku automatycznego ściągnięcia aktualizacji oprogramowania smartfona?

Tak, operator nalicza opłaty za każdy transfer danych w sieci Internet, niezależnie od tego czy była to aktualizacja oprogramowania smartfona, film, zdjęcia itp.

2017-07-03
Czy operator może naliczać opłatę za utrzymanie łącza i w jakiej wysokości?

Tak, operator może naliczać opłatę za utrzymanie łącza. Obowiązujące przepisy nie regulują kwestii wysokości takiej opłaty oraz sposobu jej rozliczania.

2017-07-03
Czy operator może naliczać opłatę za utrzymanie łącza w przypadku telefonii internetowej VoIP?

Tak, operator może naliczać opłatę za utrzymanie łącza w przypadku świadczenia usługi telefonii internetowej VoIP (Voice over Internet Protocol). Opłata taka rozliczana jest w ramach usługi dostępu do Internetu.

strona: << < 1 2 3 


 • CIK © UKE 2009 - 2017; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie