• dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Telefon

2017-07-03
Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?

Aby przenieść numer telefonu do innego operatora, abonent powinien zgłosić się do nowego, wybranego przez siebie dostawcy usług. Nowy dostawca załatwi formalności związane z przeniesieniem, w tym te dotyczące rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem.

2017-07-03
Co zrobić, gdy operator nie dotrzymał terminu przeniesienia numeru?

Abonent może złożyć reklamację.Za każdy dzień zwłoki w przeniesieniu numeru abonentowi przysługuje od dotychczasowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie.

2017-07-03
Co zrobić, gdy operator przeniesie numer bez zgody abonenta?

Abonent może złożyć reklamację. Za każdy dzień od dnia aktywacji numeru u nowego operatora, abonentowi przysługuje od nowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie.

2017-07-03
Czy operator może odmówić przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego do innej lokalizacji?

Tak, jeżeli nowy adres instalacji znajduje się poza zasięgiem sieci operatora. Brak przeniesienia numeru nie oznacza, że dotychczasowa umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przestaje obowiązywać.

2017-07-03
Czy można przenieść numer komórkowy do sieci stacjonarnej i odwrotnie?

Nie, numery telefonów komórkowych mogą być przenoszone tylko w ramach sieci mobilnej, natomiast numery stacjonarne tylko na danym obszarze geograficznym.

2017-07-03
Czy operator ma obowiązek przeniesienia numeru VoIP?

Obowiązek przeniesienia numeru z telefonii internetowej VoIP (Voice over Internet Protocol) zależy od tego, czy numer należy do numeracji VoIP, czy też jest zwykłym numerem telefonu, takim jak w tradycyjnych sieciach telefonicznych.

2017-07-03
Czy w ramach własnej sieci operator ma obowiązek przenieść numer telefonu z oferty abonamentowej na ofertę pre-paid?

Nie, operator nie ma obowiązku przeniesienia numeru telefonu z oferty abonamentowej (post-paid) na ofertę pre-paid w ramach własnej sieci.

2017-07-03
Czy abonent musi zarejestrować kartę SIM (pre-paid)?

Nie, abonent nie ma takiego obowiązku, jednakże dopóki karta SIM nie zostanie zarejestrowana, pozostanie nieaktywna.

2017-07-03
Kto może zarejestrować kartę SIM (pre-paid)?

Kartę SIM może zarejestrować każdy abonent, w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat. Warunkiem jest posiadanie dowodu tożsamości.

2017-07-03
Jakie dane są potrzebne do rejestracji karty SIM (pre-paid)?

Rejestracja karty SIM polega na wypełnieniu i podpisaniu formularza.

2017-07-03
Czy można zarejestrować kartę SIM (pre-paid) przez Internet?

Tak, kartę SIM można zarejestrować w formie elektronicznej przez Internet. Do tego celu wykorzystuje się formularze elektroniczne, które są dostępne na stronach internetowych operatorów.

2017-07-03
Czy można zarejestrować kartę SIM (pre-paid) przez telefon lub e-mail?

Nie, karty SIM nie można zarejestrować przez telefon lub e-mail.

2017-07-03
W jaki sposób może zarejestrować kartę SIM (pre-paid) abonent, który nie może się przemieszczać?

O możliwości zarejestrowania karty SIM przy wykorzystaniu Internetu (e-mail), telefonu itp., a następnie zweryfikowaniu tożsamości w domu abonenta (np. poprzez kuriera) decyduje operator.

2017-07-03
Jak długo trwa rejestracja karty SIM (pre-paid)?

Obowiązujące przepisy nie wskazują terminu jaki ma operator na dokonanie rejestracji karty SIM.

2017-07-03
Czy przy zakupie karty SIM (pre-paid) abonent musi okazać dowód tożsamości?

Nie, przy samym zakupie karty SIM (np. w kiosku lub w salonie operatora) abonent nie musi okazywać dowodu tożsamości.

2017-07-03
Jak zarejestrować kartę SIM (pre-paid), jeżeli operator nie ma salonu?

Jeżeli operator nie ma salonu, wówczas rejestracja karty SIM odbywa się za pomocą formularza elektronicznego. Po wypełnieniu formularza abonent powinien go wydrukować i udać się do punktu współpracującego z operatorem lub oczekiwać na kuriera, który dostarczy formularz do podpisu.

2017-07-03
W jaki sposób operator weryfikuje poprawność danych podanych przez abonenta w formularzu rejestracyjnym karty SIM (pre-paid)?

Sposób weryfikacji i potwierdzania tożsamości abonenta ustalany jest przez samych operatorów.

2017-07-03
Czy operator może potrącić środki zgromadzone na koncie pre-paid po upływie ważności karty SIM?

Tak, po upływie ważności konta pre-paid operator może potrącić wszystkie zgromadzone środki. Odpowiednie zapisy w tym zakresie znajdują się w regulaminie usługi pre-paid.

strona: 1 2 > >>


 • CIK © UKE 2009 - 2018; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie