Jak mogę skorzystać z usług telekomunikacyjnych na promie/w samolocie?

Ile to kosztuje?

Stacje bazowe operatorów telekomunikacyjnych, tworzące sieć telekomunikacyjną, mają ograniczoną moc sygnału, co powoduje, że akweny wodne nie są pokryte zasięgiem sieci. Przykładowo oznacza to, iż opuszczając Polskę na promie wpływa się na akwen, który nie jest pokryty zasięgiem żadnej naziemnej sieci komórkowej. Tym samym nie jest możliwe wykonywanie połączeń, gdyż telefon nie jest w stanie zalogować się do żadnej sieci. Następnie, zbliżając się np. do Szwecji, telefon komórkowy wchodzi w zasięg szwedzkiej sieci telekomunikacyjnej i jest w stanie zalogować się do niej, odbierając SMS’a z informacją o kosztach realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Problem braku zasięgu na otwartych akwenach wodnych rozwiązywany jest dzięki sieciom satelitarnym. Korzystanie z sieci satelitarnej, będąc abonentem sieci Plus, Orange, T-Mobile lub Play, jest możliwe dzięki porozumieniu krajowego dostawcy usług telekomunikacyjnych z operatorem sieci satelitarnej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku korzystania z sieci satelitarnej nie obowiązują ceny za realizację usług w roamingu, wskazane w tzw. EuroTaryfie, mimo iż użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Krajowi operatorzy telekomunikacyjni wyszczególniają w swoich cennikach strefy roamingowe. Jedna z tych stref obejmuje połączenia satelitarne, które niekiedy określane są jako połączenia z promu lub statku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, dostawcy usług roamingowych mają obowiązek informowania abonentów o kosztach świadczonych usług poprzez wysłanie stosownej wiadomości SMS w momencie zalogowania się telefonu do sieci danego operatora. Obowiązek ten dotyczy operatorów, którzy działają na terenie Unii Europejskiej. Operatorzy sieci satelitarnych, którzy między innymi oferują usługi na wodach międzynarodowych, nie podlegają przepisom wyżej wskazanego Rozporządzenia, gdyż ich infrastruktura nie znajduje się na terenie Unii Europejskiej, a w przestrzeni kosmicznej, która nie jest częścią składową przestrzeni powietrznej danego państwa.

Ponadto siedziba operatora sieci satelitarnej Thuraya, z którym współpracuje sieć Plus, Orange, T-Mobile oraz Play, znajduje się w Dubaju, tj. poza granicami Unii Europejskiej. Również z tego względu operator sieci Thuraya nie podlega prawodawstwu Unii Europejskiej, podobnie jak operator sieci satelitarnej On Air, którego siedziba znajduje się w Szwajcarii, a z którym współpracuje sieć Play, umożliwiając realizację usług telekomunikacyjnych na pokładach samolotów.

Z uwagi na wyżej przedstawione okoliczności operatorzy sieci satelitarnych nie mają obowiązku informowania swoich użytkowników o kosztach połączeń za pomocą wiadomości SMS. Informacje o cenie za transfer danych, połączenia głosowe oraz wiadomości SMS można znaleźć w cenniku danego operatora sieci satelitarnej lub w cenniku usług roamingowych operatora krajowego.


Jaki telefon jest potrzebny do skorzystania z sieci satelitarnej?

Aby móc skorzystać z sieci satelitarnej zazwyczaj konieczne jest posiadanie telefonu satelitarnego, do którego należy przełożyć kartę SIM ze zwykłego telefonu komórkowego. W chwili obecnej telefony satelitarne wielkością przypominają zwykłe telefony komórkowe, a zasadniczą różnicą widzianą gołym okiem jest wystająca antenka. Przekładanie karty SIM ze zwykłego telefonu komórkowego do telefonu satelitarnego może stanowić pewną uciążliwość dla abonenta, ale jednocześnie stanowi swego rodzaju formę zabezpieczenia abonenta przed wygenerowaniem nieprzewidzianych, wysokich kosztów rozmowy w sieci satelitarnej.

Przełożenie karty SIM wymaga podjęcia przez abonenta pewnych świadomych działań. Inna sytuacja jest w przypadku tak zwanych telefonów hybrydowych, umożliwiających korzystanie z tradycyjnego roamingu oraz z sieci satelitarnych. Telefony hybrydowe przełączają się na sieć satelitarną automatycznie w przypadku braku zasięgu w ramach roamingu. Jeżeli abonent nie jest tego świadomy może zaistnieć sytuacja, w której abonent będzie korzystać z sieci satelitarnej, nieświadomie generując na rachunku telefonicznym wysokie koszty rozmów. W związku z tym przy zakupie telefonu hybrydowego należy pamiętać o zapoznaniu się z instrukcją obsługi, w której znajduje się informacja o tym, iż telefon hybrydowy może automatycznie przełączać się między tradycyjnym roamingiem a sieciami satelitarnymi. W instrukcji obsługi wyjaśnione jest również w jaki sposób można wyłączyć automatyczne przełączanie się telefonu hybrydowego.


UWAGA!!!

Abonent samodzielnie decyduje o ustawieniach wprowadzonych do telefonu hybrydowego. Operator telekomunikacyjny nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia telefonu, które użytkownik wprowadził, lub których nie zmienił. Rola dostawy usług ogranicza się do pozostawania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach zasięgu sieci, natomiast od abonenta zależy z jakich urządzeń będzie się łączyć z siecią i korzystać z usług telekomunikacyjnych, za realizację których operator ma prawo naliczyć opłaty zgodne z cennikiem. Cennik stanowi integralną część umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, której podpisanie przez abonenta jest równoznaczne z oświadczeniem abonenta, iż zapoznał się z nim i akceptuje jego zapisy oraz warunki umowy.


Jeżeli z uwagi na nieodpowiednie ustawienia telefonu (w szczególności np. nie posiada opcji wyłączenia automatycznego przełączania do sieci satelitarnej lub w instrukcji obsługi nie było odpowiedniej informacji w tym zakresie) abonent naraził się na nieprzewidziane, wysokie koszty, może złożyć reklamację do producenta lub sprzedawcy telefonu.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie