Jak przenieść numer telefonu stacjonarnego do nowego operatora?

Kwestie dotyczące przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670).

Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej, może żądać przy zmianie dostawcy usług, przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora na obszarze geograficznym (w tej samej strefie numeracyjnej). Wówczas występuje z pisemnym wnioskiem do nowego dostawcy usług (operatora) o przeniesienie przydzielonego numeru do tego dostawcy. Wniosek składany jest na formularzu dostępnym w Punktach Obsługi operatorów lub na ich stronach internetowych.

Do wniosku o przeniesienie przydzielonego numeru abonent może złożyć formularz pełnomocnictwa do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z przeniesieniem numeru do nowego dostawcy usług.

Nowy dostawca usług rozpatuje wniosek abonenta w terminie:

- 1 dnia roboczego, gdy przyszły abonent składa wniosek osobiście, w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy usług,
- 14 dni roboczych, jeżeli przyszły abonent składa wniosek w inny sposób,

Z chwilą potwierdzenia możliwości przeniesienia przydzielonego numeru do sieci nowego dostawcy usług, nowy dostawca usług zawiera z abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjny z przeniesieniem przydzielonego numeru, która powinna określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę, zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług.

Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług.

Na wyraźne żądanie abonenta zaware w oświadczeniu, przeniesienie numeru następuje: w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru.

W dniu przeniesienia numeru nowy dostawca informuje abonenta o rozpoczęciu świadczenia usług oraz niezwłocznie przesyła pisemne potwierdzenie przeniesienia numeru.

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie operatora jest bezpłatne.

W przypadku problemów związanych z przeniesieniem numerów, prosimy o kontakt z Centrum Informacji Konsumenckiej UKE.

Ulotka informacyjna (wersja do wydruku)

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie