Odmowa przeniesienia stacjonarnych usług głosowych do nowej lokalizacji.

Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 t.j.), abonent będący stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora, wykorzystujący przydzielony numer należący do planu numeracji krajowej, może w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, żądać przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora.

Gdy nowa lokalizacja znajduje się poza zasięgiem sieci operatora nie ma on obowiązku i możliwości technicznych do przeniesienia usług głosowych. Natomiast Prezes UKE nie posiada ustawowych uprawnień do nakazania operatorom telekomunikacyjnym rozbudowy i modernizacji swoich sieci telekomunikacyjnych. W omawianym powyżej przypadku decyzje inwestycyjne podejmowane są przez dostawcę usług i określane przez przyjęte przez niego minimalne wskaźniki rentowności.

Gdy z oświadczenia operatora wynika, że zamówienie na uruchomienie usług telefonii głosowej w nowej lokalizacji nie może zostać zrealizowane, to zazwyczaj wynika to z braku infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do świadczenia usług w nowym miejscu. Brak możliwości rozpoczęcia świadczenia usług nie wynika w takim przypadku ze złej woli operatora, lecz jest następstwem negatywnej opinii przeprowadzonego wywiadu technicznego, a w szczególności faktu, że wskazana lokalizacja znajduje się poza zasięgiem sieci danego dostawcy usług.

W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia stacjonarnych usług głosowych w nowej lokalizacji, która związana jest z odmową koniecznej w tym zakresie rozbudowy sieci, usługi telekomunikacyjne będą nadal świadczone w dotychczasowej lokalizacji, do czasu rozwiązania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie