Co zrobić gdy warunki otrzymanej umowy są inne niż obiecał konsultant w rozmowie telefonicznej?

Jeżeli zmian warunków istniejącej umowy dokonujemy na podstawie przepisów art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.), za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. telefoniczne ustalamy zmiany warunków umowy, kolejno akceptujemy podczas rozmowy telefonicznej zmiany warunków obowiązującej umowy - z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonywane podczas rozmowy telefonicznej, mogą dotyczyć wyłącznie: • rodzaju świadczonych usług, • okresu trwania umowy, minimalnego okres wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych (np. przedłużenie obowiązywania umowy), • pakietów taryfowych, • sposobów składania zamówień na pakiety taryfowe, dodatkowe opcje usługi, • sposobu dokonywania płatności - w takim przypadku dostawca usług obowiązany jest utrwalić oświadczenie abonenta złożone telefonicznie i przechowywać je do końca obowiązywania umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany warunków umowy dokonanej telefonicznie powinna być utrwalona cała rozmowa. Jednocześnie dostawca usług obowiązany jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, abonentowi przysługuje również prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy. 

Co zrobić, gdy warunki otrzymanej umowy są inne niż obiecał konsultant w rozmowie telefonicznej?

Pamiętać należy, że dokonywane telefonicznie ustalenia zmiany warunków obowiązującej umowy z konsultantem są wiążące. Jeżeli zatem warunki umowy odbiegają od ustaleń dokonanych telefonicznie, abonent może żądać realizacji, wykonania przez dostawcę usług tych warunków, które ustalone zostały podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem lub odstąpić od umowy, w przypadku, gdy w treści otrzymanego potwierdzenia dokonania zmian, dostawca usług wskaże inne niż wcześniej ustalone, warunki umowy.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie