Czy operator ma prawo naliczyć odsetki, gdy spóźnię się z zapłatą faktury?

Tak, w przypadku opóźnienia z zapłatą którejkolwiek płatności, Operatorowi przysługuje prawo do naliczenia Abonentowi odsetek od zaległej płatności w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

Kwestia naliczania odsetek pozostaje w dużej mierze w gestii samego przedsiębiorcy, który równie dobrze może tych odsetek po prostu nie naliczać.
Odsetki ustawowe regulowane są ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93), a stanowią dodatkowe, uboczne świadczenie pieniężne, do którego może być zobowiązany dłużnik. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Zatem w stosunku do zawieranych umów między stronami, może powstać obowiązek zapłaty odsetek od sumy należnej.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie