Kiedy następuje przedawnienie roszczeń?

Termin przedawnienia roszczeń dostawcy usług o zapłatę opłaty abonamentowej oraz za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wynosi 3 lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem terminu płatności faktury za dany miesiąc. Podobnie, roszczenie o zapłatę proporcjonalnego zwrotu ulgi udzielonej abonentowi przedawnia się z upływem 3 lat.

W przypadku kar umownych, których zapłaty może żądać konsument wobec dostawcy usług, termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat. Natomiast roszczenie z tytułu nienależycie wykonanego montażu lub instalacji przedawniają się z upływem 2 lat. Po upływie wyżej wskazanych terminów można uchylić się od spełnienia żądań drugiej strony umowy ze względu na ich przedawnienie. Zatem w sytuacji, gdy przeciwko abonentowi zostało skierowane wezwanie do zapłaty przedawnionej należności, może on uchylić się od jej uiszczenia, podnosząc zarzut przedawnienia.

Należy zwrócić uwagę, że wierzyciel pomimo upływu terminu przedawnienia może skierować sprawę do sądu. Wówczas należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ sąd z własnej inicjatywy nie ma prawa oddalić roszczenia z uwagi na jego przedawnienie. Zarzut przedawnienia powinna zgłosić strona, od której wymaga się spłaty przeterminowanej należności.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie