Nie otrzymałem faktury od operatora

W przypadku nieotrzymania rachunku telefonicznego w zwyczajowym terminie, abonent jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie operatora, a po przekazaniu jemu informacji o należnej kwocie – do zapłaty jej bez oczekiwania na ponowne przesłanie faktury. Przepisy prawne dotyczące tematyki konsumenckiej nie regulują szczegółowo kwestii związanych z wystawianiem rachunków za określone usługi oraz sposobu dokonywania zapłaty. W związku z tym, przedsiębiorcy mają możliwość wyznaczania terminu płatności od daty wystawienia faktury oraz przesyłania rachunków zwykłym listem, bez potwierdzania odbioru. Należy także zauważyć, że ciągły charakter stosunku zobowiązaniowego (terminy opłat w regularnych odstępach czasu przewidzianych umową – np. miesiąc, kwartał) powoduje, że klient zazwyczaj spodziewa się rachunku i powinien być przygotowany na jego opłacenie. W tego typu umowach nie można mówić o „zaskoczeniu” klientów terminem, w którym powinni dokonać zapłaty za świadczone usługi. W tym kontekście, brak przesłania danej faktury nie stanowi wystarczającej przesłanki do zaniechania zapłaty za faktycznie wykonaną w danym cyklu rozliczeniowym usługę.

Sprawą nie otrzymania rachunku zajmował się Prezes UOKiK. W ocenie Prezesa UOKiK, należy powyższe rozważania odróżnić od formułowanego przez operatorów wymogu uregulowania płatności przez abonentów w pierwotnym terminie oznaczonym w fakturze, która w ogóle nie dotarła bądź dotarła ze znacznym opóźnieniem. Biorąc pod uwagę, że konsument fakt nieotrzymania faktury zgłosi po upływie kilku dni oraz że najczęściej rachunki otrzymywane są w niewielkim odstępie od przewidzianego w nich terminu płatności – abonent nie jest w stanie zachować pierwotnego terminu płatności. Naliczenie w takiej sytuacji odsetek karnych z tytułu nieterminowej płatności nie powinno mieć miejsca. Również nie jest właściwym wyłączanie odpowiedzialności z zaistniałego stanu rzeczy przez operatora i wskazywanie operatora pocztowego jako podmiotu odpowiedzialnego za powstałe utrudnienia. Zauważyć należy, że przedsiębiorca telekomunikacyjny jako profesjonalista świadczy usługi z zachowaniem staranności wyznaczonej zawodowym charakterem swojej działalności (art. 355 § 2 k.c.). Tym samym może i powinien zapewnić taki przekaz korespondencji, by jego klienci otrzymywali rachunki na czas. W przypadku nie zapewnienia takich warunków przedsiębiorcy nie powinni wyprowadzać z tego tytułu negatywnych konsekwencji dla swoich klientów.

Należy podkreślić, że stanowisko Prezesa UOKiK nie ma charakteru wiążącego a stanowi jedynie wskazówkę do działania zgodnego z dobrymi obyczajami.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie