Operator zmienia regulamin. Czy mogę rozwiazać umowę?

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ma obowiązek  doręczyć na piśmie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

Informacje o zmianie regulaminu dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych doręcza na piśmie również abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej, który udostępnił operatorowi swoje dane.

Na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może dostarczyć treść każdej proponowanej zmiany regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

Niezależnie od tego czy dotyczy ona abonentów posiadających umowy zawarte w formie pisemnej lub elektronicznej, czy w inny sposób, dostawca podaje treść proponowanej zmiany w regulaminie do wiadomości publicznej. Podstawową formą powinno być podanie zmian na stronie internetowej dostawcy. Wykonanie tego obowiązku może polegać na publikacji zmian w prasie, albo udostępnienie ich w ogólnie dostępnym pomieszczeniu przedsiębiorcy.

Jednocześnie wraz z powiadomieniem abonentów o zmianie warunków umowy, dostawca usług powinien również poinformować abonenta o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia proponowanych zmian w życie.

Należy zaznaczyć, iż w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa powyżej, dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi. Tym samym  abonent nie ponosi kosztów przedterminowego rozwiązania umowy.

W przypadku, kiedy konieczność zmiany regulaminu wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych przedterminowe rozwiązanie umowy skutkuje naliczeniem abonentowi opłaty wyrównawczej.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie