Proces windykacyjny

Brak lub nieterminowe regulowanie naliczonych należności, zgodnie z zapisami regulaminu świadczenia usług przez operatora i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, daje operatorowi podstawę do podjęcia stosownych kroków m.in.: przekazania danych osobowych Abonenta firmie windykacyjnej w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub do firm, które zbierają informacje na temat nierzetelnych klientów i podmiotów gospodarczych oraz ich długów np. do Krajowego Rejestru Długów, InfoMonitora i Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej. Przedsiębiorcy/firmy mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników na podstawie niezapłaconej faktury lub rachunku.
Z chwilą przeniesienia przez operatora telekomunikacyjnego wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej operator nie występuje już jako strona sporu, tym samym Prezes UKE nie jest kompetentny do podejmowania działań w tego typu sprawach.

W takiej sprawie konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta. Adresy Rzeczników Konsumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie