Umowa o świadczenie usług na okres - do 12 miesięcy (art. 56 ust. 4b Pt)

Zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 4b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.) dalej zwanej "Pt", dostawca usług zapewnia użytkownikowi końcowemu możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych również na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zgodnie z powyższym przepisem dostawca usług telekomunikacyjnych jest zobowiązany zapewnić wszystkim użytkownikom końcowym możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych również na okres do 12 miesięcy.

Wymóg wprowadzony w art. 56 ust. 4b Pt oznacza konieczność, po stronie dostawcy usług, uwzględnienia w każdej przygotowanej przez niego ofercie usług telekomunikacyjnych obejmującej umowy na czas określony, uwzględnienie w ofercie również umowy na czas określony do 12 miesięcy. Umowa zawarta na okres do 12 miesięcy powinna być jedną z ofert dostępnych, przy czym oferowanie umów wyłącznie na okres do 12 miesięcy również spełnia wymagania ustawowe.

Brak istnienia w ofercie dostawcy uslug możliwości zawarcia umowy na okres do 12 miesięcy stanowi naruszenie Pt wyłącznie jeżeli przedsiębiorca oferuje możliwość zawarcia umowy na czas określony tylko na dłuższe okresy. Brak oferty na okres do 12 miesięcy nie stanowi natomiast naruszenia Pt jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny posiada w ofercie wyłącznie umowy na czas nieokreślony.

Podkreślić należy, że przepisy art. 56 ust. 4a i 4b Pt:

1. wprowadzają początkowy okres obowiązywania umowy z dostawcą zawieranej przez konsumenta na czas określony, który nie może przekraczać 24 miesięcy,

2. zapewniają użytkownikowi możliwość zawarcia takiej umowy również na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Powyższe potwierdza, że przedmiotowe ograniczenie dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca posiada oferty, w których okres obowiązywania umowy zawartej z konsumentem jest określony. W sytuacji natomiast, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny oferuje wyłącznie oferty z umowami na czas nieokreślony, obostrzenie art. 56 ust. 4b nie będzie miało zastosowania.

Tak więc jeżeli dostawca usług posiada w danej ofercie umowy na czas określony, to zgodnie z powyższym, jest on również zobligowany do umieszczenia w niej wariantu, zgodnie z którym użytkownik końcowy ma możliwość zawarcia umowy na okres do 12 miesięcy.


 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie