Grooming - uwodzenie w sieci - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 10:00 – 14:00

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Grooming - uwodzenie w sieci

Grooming - uwodzenie w sieci

Czy wiesz, że twoje dziecko może być ofiarą groomingu? Nastolatki w sieci to codzienność, portale społecznościowe, fora, gry on-line i zawieranie nowych znajomości. Nie wszystko jest jednak bezpieczne. Dzieci w sieci mogą być ofiarami dorosłych.

Child grooming to proces budowania więzi emocjonalnej i uwodzenia dziecka w internecie, zazwyczaj z intencją wykorzystania seksualnego.  Mechanizm często używany, by nakłonić dziecko do pornografii dziecięcej. 

To proces długotrwały, może trwać nawet kilka miesięcy. Podzielić go można na 4 fazy:

 • Zaprzyjaźnianie się – pedofil zbiera pierwsze, podstawowe informacji o dziecku, np.: zainteresowania, trudności, potrzeby.
 • Pogłębianie relacji –  budowanie przyjaźni, umocnienie znajomości poprzez nawiązywanie do poprzednich rozmów. Dziecko czuje, że jest słuchane. Sprzyja to dalszym coraz głębszym zwierzeniom.
 • Analiza sytuacji – ocena ryzyka zdemaskowania. Pojawiają się pytania o to gdzie stoi komputer i prośby o kasowanie rozmów z uwagi na wyjątkową przyjaźń. Właśnie wtedy zaczynają się tematy związane z seksualnością i relacjami damsko-męskimi. Pedofil pyta np. czy dziecko już się całowało, czy miało chłopaka/dziewczynę. Z czasem pytania są coraz bardziej intymne.
 • Propozycje konkretnych działań – pedofil przygotowuje dziecko do spotkania w rzeczywistości lub wykonywania innych czynności, np. masturbacji podczas rozmowy w internecie. Jednocześnie stara się przedstawić rodziców w złym świetle (jako wrogów), a siebie w dobrym (sprzymierzeniec). Pojawia się też szantaż – nie spełnienie prośby zniszczy przyjaźń, tak samo jak powiedzenie o niej komuś innemu, np. rodzicom.

Celem groomingu zawsze jest seksualne wykorzystanie dziecka. Do jego osiągnięcia wykorzystywane są:

 • Oszustwo
 • Wprowadzenie w błąd z zamiarem wykorzystania tego błędu
 • Niewiedza dzieci
 • Niezdolność dzieci do pojmowania sytuacji lub groźby karalnej

W początkowej fazie trudno jednoznacznie określić czy ma się do czynienia z groomingiem czy nie. Ocena sytuacji przez samo dziecko nie zawsze musi być trafna. Dlatego tak ważna jest rozmowa z dzieckiem. Całkowity zakaz przeglądania internetu, a tym samym brak konieczności wyjaśniania zagrożeń mógłby skutkować wzmożoną chęcią jego eksploracji, poszukiwaniem wolności. Co za tym idzie zwiększa się podatność na wpływy podczas potajemnego surfowania.

Internet jest narzędziem, z którego warto korzystać. Zamiast zakazów lepiej porozmawiać z dzieckiem i:

 • wyjaśnić mu jakie kontakty mogą być niebezpieczne
 • zapewnić, że warto aby jakaś osoba dorosła wiedziała o każdym, z kim nawiązuje kontakt przez internet
 • powiedzieć, że cokolwiek nieprzewidzianego, niebezpiecznego, podejrzanego wydarzy się w sieci, najważniejsze jest aby o tym opowiedzieć

Rozmowa jest kluczem do bezpieczeństwa w sieci. Dziecko, które czuje, że w domu poświęcana jest mu uwaga, nie musi szukać atencji i akceptacji u obcych w internecie. Grooming wykorzystuje i rozwija się dzięki wszelkim deficytom u dziecka – związanym z samym rozwojem, jak i zaniedbaniami wychowawczymi.

Pamiętajmy! Grooming jest procederm karalnym. Odpowiednie przepisy znajdują się w Kodeksie karnym (art. 200a).   Jeżeli Twoje dziecko padło ofiarą groomingu lub masz takie podejrzenia, sprawę trzeba zgłosić do najbliższej jednostki policji.