Rodzice! Chrońcie dzieci przed cyberprzemocą! - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rodzice! Chrońcie dzieci przed cyberprzemocą!

Rodzice! Chrońcie dzieci przed cyberprzemocą!

Jeszcze kilka lat temu rodzice opatrywali stłuczone kolana, łagodzili kłótnie o lalkę czy piłkę, i martwili się czy ich dziecko w szkole lub na podwórku nie spotka się z przemocą fizyczną starszych i silniejszych dzieciaków.

Zmiana sposobu życia, globalizacja i rozwój technologii przyniosły nam nowy rodzaj zagrożeń. Teraz dzieciaki większość wolnego czasu spędzają wpatrzone w ekran komputera lub smartfona. Ludzi poznają w wirtualnym świecie, poprzez sieć rozmawiają z rówieśnikami, wymieniają się informacjami, zdjęciami – żyją w sieci.

 Powszechny dostęp do Internetu i telefonów komórkowych doprowadził do powstania nowego zjawiska dotykającego dzieci i młodzież – CYBERPRZEMOCY!

 

Drodzy rodzice!

Wasze dziecko korzystając z różnych portali społecznościowych, stron internetowych może spotkać się z:

  • zastraszaniem, poniżaniem, oczernianiem w Internecie,
  • podszywaniem się pod kogoś w sieci,
  • publikowaniem w Internecie i rozsyłaniem telefonem zdjęć lub filmów, które je lub kogoś innego obrażają lub wyśmiewają.

 

Wasze dziecko może paść ofiarą cyberprzemocy, kiedy zostanie nagrany filmik z jego udziałem, zrobione zdjęcie, a następnie opublikowane w sieci w celu np. ośmieszenia.

Takie działania mogą wyrządzić krzywdę i negatywnie odbić się na psychice dzieciaków, dla których bardzo ważny jest ich wizerunek wśród rówieśników. Agresja, czy dokuczliwe uwagi w Internecie wywołują w dzieciach frustrację, poczucie zagrożenia i bezradności.

Aby jak najskuteczniej obronić bliskich przed cyberprzemocą, należy dobrze poznać reguły funkcjonowania portali społecznościowych, z których korzystają nasze dzieci, w tym jaki poziom prywatności jest w nim oferowany. Bezpieczny portal powinien umożliwić użytkownikom udostępnianie informacji ich dotyczących tylko wybranym przez nich osobom.

Uczulcie dzieci by nie ujawniały swoich danych osobowych i zachowywały wzmożoną ostrożność w kontaktach z innymi użytkownikami sieci, zwłaszcza tymi których nie poznali osobiście.

 

Jeśli Wasze dziecko padnie ofiarą cyberprzemocy:

  • skontaktujcie się z administratorem serwisu, w którym zostały opublikowane ośmieszające lub krzywdzących materiały, aby je zablokować;  
  • zabezpieczcie dowody takie jak: zrzuty ekranu, SMS-y z pogróżkami, zapisy rozmów z komunikatorów internetowych lub czatowych, obraźliwe maile itp.,  które mogą przyczynić się do zidentyfikowania sprawcy;
  • w przypadku podejrzenia przestępstwa, poinformujcie organy ścigania czyli policję lub prokuraturę. Jeśli nie znacie sprawcy nękającego Wasze dziecko, organy ścigania mogą uzyskać dostęp do billingów telefonicznych lub logów z serwera administratora serwisu pozwalające na zidentyfikowanie go.

 

Rozmawiajcie z dziećmi, zwracajcie uwagę na ich zachowanie!

Jeśli dzieci padną ofiarą cyberprzemocy, zapewnijcie wsparcie, niekiedy potrzebna będzie pomoc psychologa.