zajęcia w pjm

Spotkania 02-31.01.2019 r.

Klikam z głową w styczniu

Od początku roku wyedukowaliśmy ponad cztery tysiące dzieci.

Z nową energią kontynuujemy działania w ramach kampanii „Klikam z głową”. Edukatorzy UKE z zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę dotycząca bezpieczeństwa w sieci. Na zajęciach rozmawiamy o hejcie, nawiązywaniu kontaktów w internecie, uzależnieniach, czy jak tworzyć bezpieczne hasła. Z dziećmi i młodzieżą dyskutujemy też o dobrych stronach życia online i korzyściach, które płyną w związku z rozwojem nowoczesnych technologii.

W styczniu przeprowadzaliśmy także zajęcia w języku migowym.