• dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Umowy, rachunki, płatności

2017-07-03
Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Elementy, które powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych określone są w art. 56 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2017-07-03
Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres krótszy niż 24 miesiące?

Tak, jeżeli operator ma w swojej ofercie umowy na czas określony, wówczas jest zobowiązany do posiadania przynajmniej jednej oferty z możliwością zawarcia umowy na okres do 12 miesięcy.

2017-07-03
Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres dłuższy niż 24 miesiące?

Nie, pierwsza umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta z operatorem na czas określony nie może być dłuższa niż 24 miesiące.

2017-07-03
Czy operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem?

Tak, operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem jeżeli ten nie uzyska pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej. Oceny takiej operator dokonuje na podstawie posiadanych danych i zaczerpniętych z biura informacji gospodarczej.

2017-07-03
Od czego operator może uzależnić zawarcie umowy z abonentem?

Operator może uzależnić zawarcie umowy od oceny wiarygodności płatniczej abonenta.

2017-07-03
Od czego operator nie może uzależnić zawarcia umowy z abonentem?

Operator nie może uzależniać zawarcia umowy od zakazu podpisania umowy z innym operatorem oraz od podania innych danych niż te, które przewidziane są ustawą Prawo telekomunikacyjne.

2017-07-03
Co zrobić w sytuacji, gdy podpis na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych został sfałszowany?

Jeżeli podpis na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych został sfałszowany, sprawę należy zgłosić do najbliższej jednostki Policji. Podrobienie podpisu jest przestępstwem.

2017-07-03
Co zrobić w sytuacji, gdy abonent otrzymał rachunek od operatora, z którym nie zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Jeżeli abonent otrzymał rachunek/fakturę od operatora, z którym nie zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci podrobienia podpisu abonenta. Podrobienie podpisu jest przestępstwem i należy to zgłosić do najbliższej jednostki Policji.

2017-07-03
Czy operator ma obowiązek przepisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dokonać cesji umowy) na inną osobą?

Nie, operator nie ma obowiązku dokonania cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

2017-07-03
Jak abonent może sprawdzić zasięg sieci przed zawarciem umowy o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych?

Istnieje kilka sposobów na to, aby zminimalizować ryzyko zawarcia umowy o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych, z których nie będzie można korzystać np. w miejscu zamieszkania lub pracy.

2017-07-03
Jaka jest różnica między odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy?

Odstąpienie od umowy jest to czynność, polegająca na rozwiązaniu umowy zawartej w domu lub na odległość w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Wypowiedzenie umowy jest to czynność, która polega na rozwiązaniu umowy zawartej w salonie operatora lub po upływie terminu 14 dni od dnia jej zawarcia w domu lub na odległość.

2017-07-03
Czy abonent może odstąpić od umowy zawartej w salonie operatora?

Nie, prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia nie obowiązuje w przypadku umów podpisanych w salonie operatora lub autoryzowanym punkcie sprzedaży.

2017-07-03
Czy abonent może odstąpić od umowy zawartej w domu i w jakim terminie?

Tak, abonent (konsument) może odstąpić  od umowy zawartej w domu w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Uprawnienie to przysługuje również w sytuacji, gdy operator rozpoczął świadczenie usług.

2017-07-03
Jak abonent może rozwiązać/wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Warunki wypowiedzenia/rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych opisane są w umowie lub regulaminie świadczenia usług.

2017-07-03
Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli operator nie rozpoczął świadczenia usług stacjonarnych?

Tak, jeżeli w pierwszej kolejności abonent pisemnie wezwie operatora do spełnienia świadczenia (uruchomienia usługi telekomunikacyjnej), wyznaczając mu rozsądny, możliwy do spełnienia termin, i zaznaczając, że po jego upływie odstąpi od umowy.

2017-07-03
Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli w miejscu jego zamieszkania/pracy nie ma zasięgu?

Nie, brak zasięgu lub słaby zasięg sieci nie są podstawą do rozwiązania umowy o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych.

2017-07-03
Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli w miejscu jego zamieszkania/pracy najpierw był zasięg, a później go nie było lub znacząco osłabł?

Nie, brak zasięgu lub słaby zasięg sieci w sytuacji, w której poprzednio zasięg był dobry, nie są podstawą do rozwiązania umowy o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych.

2017-07-03
Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli została ona zawarta pod wpływem wprowadzającej w błąd reklamy?

Jeżeli upłynął termin 14 dni na odstąpienie od umowy, to rozwiązanie umowy bez konsekwencji z powodu wprowadzającej w błąd reklamy nie jest możliwe.

2017-07-03
Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli operator zmienia jej warunki (regulamin) w okresie jej obowiązywania?

Możliwość wypowiedzenia umowy bez konsekwencji w przypadku wprowadzenia przez operatora zmian w jej warunkach (regulaminie) jest uzależniona od przyczyny ich dokonania.

2017-07-03
Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli operator zmienia cennik w okresie jej obowiązywania?

Możliwość wypowiedzenia umowy bez konsekwencji w przypadku wprowadzenia przez operatora zmian w cenniku jest uzależniona od ich rodzaju i przyczyny dokonania.

strona: 1 2 3 > >>


 • CIK © UKE 2009 - 2018; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie