3 osoby przy konsoli w radiu

UKE w Radiu Plus i Radiu Kołobrzeg

9 maja 2018 r. nasi koledzy z Delegatury UKE w Szczecinie wzięli udział w audycji magazynu reporterów Radia Plus „W rytmie wydarzeń”.  Przybliżyli słuchaczom działania Prezesa UKE w zakresie ochrony praw konsumentów. Rozmawiali o prawach i obowiązkach użytkowników usług oraz potrzebie podnoszenia świadomości konsumentów poprzez edukację. Zwrócili uwagę na wymierną wartość podpisu złożonego na umowie i prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni.

Zapraszamy do wysłuchania audycji:

http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1172/117882/kampanie_spoleczne_uke

Dopełnieniem naszych działań edukacyjnych był również udział ekspertów z Delegatury w Szczecinie w nagraniu cyklu Czas na naukę z UKE dla Radia Kołobrzeg. W trakcie 4 audycji emitowanych w środy od 16 maja do 4 czerwca przybliżali słuchaczom tematykę kampanii „Klikam z głową” i „Wiem, co podpisuję”. Rozmawiali o prawach i obowiązkach konsumenta i podpowiadali, jak bezpiecznie poruszać się w sieci.