Pomiar prędkości Internetu

  • Do czego służy panel użytkownika? rozwiń element

    Panel www zarejestrowanego użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki HTML5 i umożliwia: pobranie i uruchomienie aplikacji dla systemu Windows (po jej instalacji); przeglądanie, filtrowanie i eksportowanie wyników pomiarów certyfikowanych i niecertyfikowanych; generowanie Raportów z certyfikowanych pomiarów; zarządzanie profilami aplikacji dla Windows; zmianę hasła do konta użytkownika.