Pomiar prędkości Internetu - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Pomiar prędkości Internetu

  • Co to jest tablica ARP? rozwiń element

    Tablica ARP (ang. Address Resolution Protocol) jest elementem systemu operacyjnego komputera i jest wykorzystywana w komunikacji z innymi komputerami (również smartfonami, routerem) połączonymi w sieci lokalnej. Zawiera adresy IP komputerów skojarzone z ich adresami fizycznymi MAC.

    Więcej