Pomiar prędkości Internetu

  • Co to jest tablica ARP? rozwiń element

    Tablica ARP (ang. Address Resolution Protocol) jest elementem systemu operacyjnego komputera i jest wykorzystywana w komunikacji z innymi komputerami (również smartfonami, routerem) połączonymi w sieci lokalnej. Zawiera adresy IP komputerów skojarzone z ich adresami fizycznymi MAC.

    Więcej