Pomiar prędkości Internetu

  • Mam raport - co dalej? rozwiń element

    Konsument, który wykaże stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy umową a faktycznie realizowaną usługą, może dochodzić roszczeń w ramach postępowania sądowego lub w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR).