Pomiar prędkości Internetu - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Pomiar prędkości Internetu

  • Mam raport - co dalej? rozwiń element

    Konsument, który wykaże stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy umową a faktycznie realizowaną usługą, może dochodzić roszczeń w ramach postępowania sądowego lub w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR).