Pomiar prędkości Internetu - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Pomiar prędkości Internetu

  • Czy w związku z korzystaniem z aplikacji przetwarzane są moje dane? rozwiń element

    Tak. Administrator danych, którym jest V-SPEED sp. z o.o., w związku z działaniem aplikacji przetwarza dane odczytane z systemu operacyjnego przez aplikację na komputery, aplikacje mobilne oraz aplikację WEB, a także dane będące wynikami lub parametrami pomiarów. W systemie są przetwarzane m.in. informacje o: publicznym adresie IP użytkownika zarejestrowanego, który wykonał pomiar; prywatnym adresie IP użytkownika; porcie źródłowym TCP połączenia aplikacji z systemem; lokalizacji użytkownika oraz czasie rozpoczęcia i zakończenia pomiaru.

    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby narzędzia jest niezbędne do działania konta użytkownika i korzystania z funkcji z nim związanych. Udzielenie zgody jest wymagane na etapie rejestracji konta na stronie pro.speedtest.pl. W przypadku reklamacji usługi w oparciu o wyniki przedstawione w raporcie z pomiarów certyfikowanych, niezbędne jest udostępnienie raportu i danych w nim zawartych dostawcy usługi dostępu do internetu.

    Regulamin korzystania z systemu PRO Speed Test oraz Polityka prywatności dostępne na stronie pro.speedtest.pl określają zasady przetwarzania danych.