Czy abonent może odstąpić od dokonanych telefonicznie zmian w umowie i w jakim terminie?

Tak, abonent (konsument) może odstąpić od zawartego przez telefon aneksu w terminie 14 dni od dnia dokonania zmian. Uprawnienie to przysługuje również w sytuacji, gdy operator rozpoczął świadczenie usług na zasadach określonych w aneksie.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni.

Jeżeli abonentem jest firma (podmiot gospodarczy), odstąpienie od aneksu jest możliwe w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania zmiany. Operator ma obowiązek wysłać potwierdzenie w terminie 1 miesiąca.

W przypadku gdy pisemne potwierdzenie nie zostało wysłane, termin na odstąpienie wynosi 3 miesiące od dnia rozmowy telefonicznej. Otrzymanie przez abonenta, będącego firmą, potwierdzenia skraca ten termin do 10 dni.

Abonent, będący firmą, może skorzystać z prawa odstąpienia od aneksu tylko wtedy, gdy operator nie rozpoczął świadczenia usług na nowych warunkach.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne
  • ustawa o prawach konsumenta

 


Wzór odstąpienia