Czy operator ma obowiązek nagrywać i udostępnić rozmowę telefoniczną, podczas której przedstawione zostały warunki oferty?

Nie, operator nie ma obowiązku nagrywać i udostępniać rozmowy telefonicznej, podczas której doszło tylko do przedstawienia warunków oferty.

Rozmowy telefoniczne z konsultantami muszą być nagrywane, przechowywane i udostępniane tylko wtedy, gdy doszło w nich do zmiany warunków umowy (zawarcia aneksu).

Jeżeli w rozmowie telefonicznej tylko przedstawiona została oferta, a następnie kurier dostarczył dokumenty (aneks) do podpisu, to podczas takiej rozmowy nie dochodzi do zmiany warunków umowy. Aneks zawierany jest dopiero w momencie podpisania umowy przez abonenta.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne