Przedstawiciele UKE w studiu Radia Kołobrzeg

Audycje radiowe z udziałem UKE

9 maja 2018 r. nasi koledzy z Delegatury UKE w Szczecinie wzięli udział w audycji magazynu reporterów Radia Plus W rytmie wydarzeń.  Przybliżyli słuchaczom działania Prezesa UKE w zakresie ochrony praw konsumentów. Rozmawiali o prawach i obowiązkach użytkowników usług oraz potrzebie podnoszenia świadomości konsumentów poprzez edukację. Zwrócili uwagę na wymierną wartość podpisu złożonego na umowie i prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni.

Zapraszamy do wysłuchania audycji

Dopełnieniem naszych działań edukacyjnych był również udział ekspertów z Delegatury w Szczecinie w nagraniu cyklu Czas na naukę z UKE dla Radia Kołobrzeg. W trakcie 4 audycji emitowanych w środy od 16 maja do 4 czerwca przybliżali słuchaczom tematykę kampanii „Klikam z głową” i „Wiem, co podpisuję”. Rozmawiali o prawach i obowiązkach konsumenta i podpowiadali, jak bezpiecznie poruszać się w sieci.

20 czerwca 2018 r. przedstawiciele UKE z Delegatury w Szczecinie nagrali kolejne 4 audycje edukacyjne - tym razem dla Radia Kołobrzeg w ramach cyklu Po naukę z UKE. Przybliżyli słuchaczom zasady dotyczące składania reklamacji usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz postępowań ADR. Rozpoczął się okres wakacyjny, dlatego rozwiali także wątpliwości co do zasad naliczania opłat w roamingu.