Bezpieczny w sieci Legnica

Bezpieczny w sieci Legnica

Na zaproszenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy, Pana Tomasza Strojka, nasze ekspertki Milena Górecka i Agnieszka Osełka poprowadziły wykład dot. zasad bezpieczeństwa w sieci, rodzajów cyberprzemocy i sposobów reagowania na zagrożenia.

Prelekcje poprowadzili również przedstawicielka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –Zofia Orzeszko i przedstawiciel Cyberprofilaktyki NASK – Andrzej Rylski.

W spotkaniu wzięło udział 400 uczestników, w tym studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz seniorów. Spotkanie otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, Pan Krzysztof Duszkiewicz.

Eksperci mieli trudne zadania, by dopasować tematykę do tak zróżnicowanej grupy odbiorców. Jednak bezpieczeństwo w sieci dotyczy nas wszystkich, bez względu na wiek, wszyscy w sieci możemy spotkać się z zagrożeniami, jesteśmy narażeni na manipulację stosowaną przez cyberprzestępców i dezinformację. Dlatego tak ważna jest edukacja konsumentów, bo tylko świadomy konsument będzie ostrożny i bardziej odporny na cyberzagrożenia.

Dziękujemy organizatorom za profesjonalne przygotowanie wydarzenia Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Legnicy, Centrum Dialogu Obywatelskiego i Legnickiemu Centrum Kultury. Cieszymy się, ze mieszkańcy Legnicy mają dostęp do wiedzy i możliwości by podnosić swoje kompetencje cyfrowe.

Relacja z wydarzenia: Bezpieczny w sieci