„Cyfrowa dostępność dla wszystkich!” w konkursie WSIS Prizes 2019! - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

logo wsis prizes

„Cyfrowa dostępność dla wszystkich!” w konkursie WSIS Prizes 2019!

W tegorocznej edycji organizowanej przez ITU WSIS Prizes 2019 nominowany został nasz projekt „Cyfrowa dostępność dla wszystkich!” Zachęcamy do wsparcia i głosowania na naszą inicjatywę na stronie konkursu!

Celem projektu jest zwiększanie cyfrowej dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W Polsce na wykluczenie cyfrowe jest narażonych t około 5 mln osób z niepełnosprawnościami (blisko 12% naszego społeczeństwa), w tym m.in. około 1,8 mln osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ok. 1 mln osób Głuchych lub Słabosłyszących. Problem ze słuchem ma także co czwarta osoba po 65. roku życia. Niepełnosprawność to także ograniczenia fizyczne i intelektualne, choroby psychiczne lub niepełnosprawności sprzężone (dwa lub więcej rodzajów ograniczeń).

Nasz projekt, nominowany w kategorii „Enabling environment”, skupia się na dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla osób o szczególnych potrzebach.  W ramach programu  „Cyfrowa dostępność dla wszystkich” UKE realizuje co roku monitoring stron, aplikacji i punktów obsługi dostawców usług telekomunikacyjnych i pocztowych pod kątem dostępności, a także promocję dobrych praktyk, skierowaną do dostawców oraz konsumentów.

Zwiększamy dostępność także poprzez podnoszenie kompetencji użytkowników. Prowadzimy kampanie edukacyjne, skierowane do osób z niepełnosprawnościami: zajęcia z kodowania dla dzieci Głuchych (prowadzone w Polskim Języku Migowym) oraz dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi. Tylko w ubiegłym roku przeszkoliliśmy w PJM kilkaset osób i przetłumaczyliśmy kilkadziesiąt artykułów. Kompetencje w zakresie dostępności chcemy również wzmacniać wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych.

Prezentacja projektu na forum międzynarodowym pozwoli nam szerzej podzielić się wiedzą i doświadczeniem we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w dostępie do usług cyfrowych i tym samym podnieść świadomość i znajomość dobrych praktyk wśród firm i instytucji w Polsce i innych krajach

Aby oddać głos, należy zarejestrować się na stronie ITU i wskazać swoich faworytów we wszystkich kategoriach konkursowych. Głosowanie trwa do 10 lutego, do godz. 23:00.

Zapraszamy do wsparcia projektu „Cyfrowa dostępność dla wszystkich!”

Pliki do pobrania