Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Na zaproszenie Pana Piotra Makucha, Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, w dniu 7 listopada 2023 r. pracownicy Delegatury UKE w Szczecinie: Pan Jacek Jarocki, Pan Michał Kowalczyk, Pan Andrzej Żukowski i Pani Anna Gottfried-Stankiewicz wzięli udział w ewaluacyjnej debacie społecznej organizowanej w ramach cyklu debat „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” pod tytułem „Dzieci – children – wsparcie dziecka przez Policję i inne instytucje w sytuacji kryzysowej”.

Podczas debaty prezentację, dotyczącą cyberprzemocy, w tym w szczególności informacji pojawiających się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej o stosowaniu przez youtuberów/influencerów przemocy seksulanej wobec osób małoletnich i sposobów jej unikania, przedstawił Pan Jacek Jarocki. Ten temat wzbudził duże zainteresowanie wśród odbiorców, co pozwoliło na określenie tematu kolejnej debaty.

W wydarzeniu wzięli udział Dyrektorzy szkół i pedagodzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, sędziowie oraz kuratorzy z sądów rejonowych w Szczecinie, przedstawiciele Sądu Okręgowego w Szczecinie, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie oraz Policja. Po części wystąpień miała miejsce debata, która podsumowała działania i aktywności podjęte przez poszczególne podmioty i służby na podstawie wniosków z poprzedniej debaty społecznej w tym samym temacie, która odbyła się w kwietniu br. oraz nastąpiła dalsza wymiana informacji i doświadczeń na temat zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ponadto wielu przedstawicieli szkół zainteresowało się kampanią edukacyjną „Klikam z głową” prowadzoną przez UKE.

 

Miejsce spotkania: aula Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy al. Piastów 45 w Szczecinie