Debata społeczna „Dzieci – дiти– Children. Wsparcie dziecka przez Policję i inne instytucje w sytuacji kryzysowej"

Debata społeczna „Dzieci – дiти– Children. Wsparcie dziecka przez Policję i inne instytucje w sytuacji kryzysowej"

Na zaproszenie Pana Piotra Makucha, Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie,
w dniu 20 kwietnia 2023 r. pracownicy Delegatury UKE w Szczecinie: Wojciech Rymer, Jacek Jarocki, Mateusz Meyer i Michał Kowalczyk wzięli udział w debacie społecznej organizowanej w ramach cyklu debat „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” pod tytułem „Dzieci – children – wsparcie dziecka przez Policję i inne instytucje w sytuacji kryzysowej”.

Podczas debaty prezentację, dotyczącą zagrożeń na jakie mogą być narażone dzieci podczas korzystania z Internetu oraz sposobu ochrony przed zagrożeniami w sieci, przedstawił Jacek Jarocki.

W wydarzeniu wzięli udział Dyrektorzy szkół i pedagodzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, sędziowie z sądów rejonowych w Szczecinie, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie oraz Policja. Po części wystąpień miała miejsce debata, która pozwoliła wypracować wspólne stanowisko w zakresie jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym wśród dzieci. Ponadto wielu przedstawicieli szkół zainteresowało się kampanią edukacyjną „Klikam z głową” prowadzoną przez UKE.