„Dostępnie o bezpieczeństwie w sieci” w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Gdańsku

„Dostępnie o bezpieczeństwie w sieci” w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Gdańsku

Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk z Departamentu Polityki Konsumenckiej prowadziła warsztaty „Dostępnie o bezpieczeństwie w sieci” w Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gdańsku, placówce działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku. Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia:

  • Netykieta – czyli zasady zachowania się w sieci, szacunku wobec innych oraz podstawy bezpieczeństwa online.
  •  Jak nie dać się nabrać – omówienie różnych zagrożeń występujących w sieci i sposobów, aby się przed nimi chronić.
  • Jak nie dać się wciągnąć – rozmowa na temat uzależnienia od ciągłego bycia online i jak znaleźć zdrowy balans.
  • Jak być bezpiecznie sobą w sieci – powtórzenie i utrwalenie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w internecie.

Jest to działaniach w ramach projektu „Świat wirtualny dla wszystkich”, który został nominowany w tegorocznej edycji WSIS Prizes.