budowla we Wrocławiu rzeka

Dzień Marynarza Rzecznego

Urząd Miejski Wrocławia po raz kolejny zorganizował obchody Dnia Marynarza Rzecznego. W pikniku na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego wzięli udział nasi koledzy z Delegatury UKE we Wrocławiu. Zarówno pogoda, jak i odwiedzający bardzo dopisali. Odwiedziły nas także wybitne postacie – sami zobaczcie!

Prezes UKE jest w Polsce jedynym organem państwowym wydającym Świadectwa Operatora Urządzeń Radiowych w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej. Podczas pikniku informowaliśmy o dostępnych terminach egzaminów na świadectwa operatora urządzeń radiowych oraz wymaganiach ich posiadania. Prezentowaliśmy urządzenia wymagane jako wyposażenie jednostek pływających, wykorzystywane do ratowania rozbitków na morzu. Urządzenia te wykorzystywane są w trakcie przeprowadzanych egzaminów:

  • Radiotelefon na pasma morskie Icom IC-M323G z funkcjami ATIS, DSD CLASS D z wbudowanym odbiornikiem GPS;
  • Transponder radarowy McMurdo typ S4 jest urządzeniem nadawczo-odbiorczym zaprojektowanym do określania pozycji rozbitków na ekranach radarów jednostek ratowniczych;
  • Radiopława awaryjna McMurdo G5 to urządzenie EPIRB 406MHz z dodatkowo wbudowanym kanałowym odbiornikiem GPS. Uruchomiona radiopława przesyła wraz z sygnałem dla służb ratowniczych dokładną pozycję GPS, co znacząco skraca czas poszukiwań i zwiększa szanse uratowania rozbitków.

Każdy odwiedzający miał możliwość próbnego podejścia do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych i ocenę swojej wiedzy w tym zakresie.

Efektem naszych działań jest zwiększająca się rokrocznie liczba przystępujących do egzaminów w Delegaturze we Wrocławiu 😊

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie w przyszłym roku!