Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie

Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie

08.06.2024 r. przedstawiciele Wydziału Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Delegatury w Szczecinie: Jacek Jarocki i Andrzej Żukowski wraz z Głównym Specjalistą Wydziału Kontroli: Andrzejem Wąsikiem, wzięli udział w Festynie Rodzinnym, zorganizowanym na terenie SP nr 7, położonej przy ul. Złotowskiej w Szczecinie.
Wydarzenie miało na celu promocję aktywności fizycznej wśród młodzieży oraz integrację szkolnej społeczności, a także pozwoliło przybliżyć specyfikę pracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej uczniom i ich rodzinom. Cały dochód uzyskany podczas imprezy, został przeznaczony na potrzeby podopiecznych Fundacji Anielskie Serce. Podczas Festynu, pracownicy UKE rozmawiali z uczniami szkoły o bezpiecznym poruszaniu się w sieci. Uczyli jak roztropnie korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych, unikać wysokich opłat i zabezpieczać swoje dane. Na koniec zorganizowano konkursy sprawdzające nabytą wiedzę oraz obdarowano zgromadzonych drobnymi upominkami. Uczestnicy wydarzenia mieli także niepowtarzalną okazję zapoznać się z najnowszym modelem Ruchomej Stacji Pomiarowej, przeznaczonej do monitoringu i namierzania sygnałów radiowych. Główny Specjalista Wydziału Kontroli w przystępny sposób wprowadził licznych zainteresowanych w tajniki swojej codziennej pracy oraz ukazał funkcjonalność pojazdu RSP.