I Krajowa Konferencja Konsumencka - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ludzie przy stole

I Krajowa Konferencja Konsumencka

W dniach 19-20.X.2023 r. miała miejsce  I Krajowa Konferencja Konsumencka pt. „Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów w systemie ochrony konsumentów w Polsce. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby”.

Spotkanie zorganizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Forum Organizacji Konsumenckich Forkon było okazją do wymiany doświadczeń osób pomagających konsumentom w dochodzeniu roszczeń, regulatorów oraz przedstawicieli rynku.

Pierwszy dzień konferencji był poświęcony tematyce uregulowań prawnych związanych z ochroną konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej. W panelach naukowych wzięli udział m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW i inni.

Kolejny dzień to panele dyskusyjne dot. ochrony konsumentów na rynku finansowym i na rynku e-commerce i telekomunikacyjnym.

Jeden z paneli poprowadziła Milena Górecka z Departamentu Polityki Konsumenckiej. Można było w nim posłuchać dyskusji dot. współpracy rzeczników konsumentów i organizacji konsumenckich z rynkiem telekomunikacyjnym. W panelu udział wzięli przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji PIIT: Michał Strzelecki z Play, Michał Piątkowski – T-Mobile, Andrzej Mikucki z Orange Polska oraz Pani Dominika Myszakowska Kaczała reprezentująca Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila.

Stabilne i silne organizacje konsumenckie to realna pomoc dla konsumentów, a także wiarygodny i solidny partner dla instytucji i przedsiębiorców. Wzajemna regularna wymiana informacji to klucz do skutecznych działań na rzecz konsumentów.

Konferencja była idealnym miejscem na spotkanie przedstawicieli wielu organizacji konsumenckich, które bardzo dobrze znają realne i aktualne problemy. Udział wzięli reprezentanci mi.in. Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Związku Banków Polskich, Federacji Konsumentów, Biura Rzecznika Finansowego, Związku Cyfrowa Polska, Poczty Polskiej i inni.

Szczegóły pod linkiem Program konferencji – FORKON (for-kon.pl)