Internet Governance Forum 2020 - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Director of Consumer Policy Department

Internet Governance Forum 2020

W tym roku IGF Internet Governance Forum odbywa się wirtualnie.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie, pandemia pokazała, jak istotny jest nie tylko rozwój technologii, ale także kompetencji cyfrowych wśród społeczeństwa. Praca i nauka w trybie zdalnym pokazały braki w infrastrukturze. Poważnym problemem okazało się także cyfrowe wykluczenie części uczniów oraz niewystarczające umiejętności cyfrowe wielu nauczycieli i rodziców. Konieczność pracy i nauki zdalnej potwierdziła, że kształtowanie kompetencji cyfrowych jest kluczowe, nie tylko dla najmłodszych użytkowników cyberprzestrzeni.

W ramach panelu dyskusyjnego The importance of digital skills amid the COVID-19 pandemic Dorota Grudzień – Barbachowska, dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej mówiła o potrzebach rynku i działaniach UKE dot. szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa i rozwoju kompetencji cyfrowych wśród różnych grup społecznych.