sala pełna ludzi

Konferencja otwierająca działalność Ośrodka Analiz Konsumenckich

13 października Eksperci UKE wzięli udział w Konferencji otwierającej działalność Ośrodka Analiz Konsumenckich, think-tanku skupiającego się na tematyce konsumenckiej.

Fundacja LexCultura powołała Ośrodek Analiz Konsumenckich w celu budowania i rozwoju silnego sektora konsumenckiego. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął między innymi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dorota Grudzień-Barbachowska, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UKE, wygłosiła prelekcję pt: "Świadomy konsument w erze cyfrowej". W trakcie wystąpienia poruszyła zagadnienia dotyczące dynamicznie zmianiającego się otoczenia, w którym funkcjonujemy jako konsumenci, naszych potrzeb co do innowacyjnych usług cyfrowych, ale też zagrożeń z którymi się stykamy i których jako konsumenci musimy być świadomi.

Kształtowanie świadomości konsumenckiej w świecie cyfrowym jest podstawą funkcjonowania współczesnego klienta oraz daje możliwość podejmowania trafnych i rozważnych decyzji, a także budowania nawyków zapewniających nasze bezpieczeństwo jako użytkowników usług cyfrowych.