Liderzy cyfryzacji - LISTA 100

Liderzy cyfryzacji - LISTA 100

Prezes UKE - Jacek Oko i Milena Górecka – naczelnik z Departamentu Polityki Konsumenckiej znaleźli się na prestiżowej LIŚCIE 100 '2023 Liderów Cyfryzacji. To coroczne zestawienie osób, które „w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce”.

Lista 100 jest tworzona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, czyli zrzeszenie instytucji, firm i organizacji działających na rzecz promowania wykorzystania technologii cyfrowych, edukacji cyfrowej i budowania akceptacji przemian cywilizacyjnych wynikających z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas konferencji „Cyfrowe umiejętności 2024”, którą otworzył wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Podczas konferencji mogliśmy posłuchać wystąpień:

  • prof. Aleksandra Przegalińskiej – Akademia im Leona Koźmińskiego, Harvard Center for Labor and Just Economy
  • dr Aleksandera Poniewierskiego – APConsulting, b. partner EY Global Digital and Emerging Tech

Debatę: Cyfrowe talenty – jak je zdobywać, kształtować i wykorzystywać, poprowadziła dr Anna Beata Kwiatkowska - Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, członkini Rady Cyfryzacji, Rada Programowa SPRUC. Uczestnikami debaty byli:

  • Jolanta Okuniewska – Honorowa Profesor Oświaty, Szkoła Podstawowa nr 13 im. KEN w Olsztynie;
  • Magdalena Polak – Dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie;
  • prof. Krzysztof Diks – Wydział Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Teresa Wierzbowska – Cyfrowy Polsat
  • Włodzimierz Marciński – PoLAND of IT masters

Pełna lista laureatów Listy 100 jest dostępna na stronie umiejetnoscicyfrowe.pl 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!