Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 r. - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 r.

Jednym z najważniejszych działań i polityki regulacyjnej Prezesa UKE jest ochrona konsumentów rynku telekomunikacyjnego i pocztowego.

W ramach tych działań Prezes UKE prowadzi między innymi pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowania ADR) w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Postępowania mają na celu polubowne rozwiązanie sporu między konsumentem a dostawcą usług telekomunikacyjnych oraz nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej a operatorem pocztowym.

Przypadający w 2020 r. na 15 października Międzynarodowy Dzień Mediacji (MDM) to okazja, by przypomnieć, że spory nie muszą kończyć się w sądzie, a także o zasadach i zaletach wykorzystywania metod ADR do rozwiązywania sporów konsumenckich.

Dostałeś wysoki rachunek za telefon, internet, telewizję? Twoja przesyłka pocztowa została uszkodzona albo zaginęła? Operator nie uwzględnił reklamacji?

Złóż do Prezesa UKE wniosek o przeprowadzenie postępowania ADR.

W ramach postępowania ADR pomożemy rozwiązać konflikt z przedsiębiorcą łatwiej i szybciej niż na drodze postępowania sądowego. Postępowanie jest bezpłatne.

Zasady!

 • dobrowolność uczestnictwa (udział ma charakter dobrowolny)
 • możliwość wycofania na każdym etapie
 • poufność
 • neutralność i bezstronność

W zakresie usług telekomunikacyjnych postępowanie ADR prowadzone jest na wniosek konsumenta, natomiast w zakresie usług pocztowych wnioskodawcą może być nadawca albo adresat przesyłki pocztowej, w tym niebędący konsumentem. Przedstawimy Twoje racje i argumenty przedsiębiorcy i pomożemy w zawarciu ugody.

Ważne!

 • Spór musi dotyczyć usług telekomunikacyjnych lub pocztowych
 • W przypadku usługi telekomunikacyjnej, postępowanie reklamacyjne w przedmiocie sporu musi być zakończone
 • W przypadku usług pocztowych, wymóg wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego przed złożeniem wniosku ADR dotyczy wyłącznie powszechnej usługi pocztowej
 • Wartość przedmiotu sporu nie może być niższa od 20 zł w przypadku usługi telekomunikacyjnej i 10 zł w przypadku usługi pocztowej
 • Maksymalny termin na złożenie wniosku ADR - rok od kontaktu z przedsiębiorcą w sprawie rozwiązania sporu, złożenia reklamacji

Maksymalny termin załatwienia sprawy, prowadzenia postępowania (wynik postępowania, protokół) to 90 dni. 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania ADR odnajdziesz na stronach:

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Prezesa UKE z zakresu postępowań ADR.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na temat obchodów tygodnia mediacji wraz z informacjami o wydarzeniach organizowanych z tej okazji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.