Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

grupa po zajęciach w PJM

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, a jego celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych.
W roku 2006 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Zapewnia ona niepełnosprawnym między innymi prawo do edukacji, dostępu do przestrzeni i budynków, informacji i komunikacji.
Wszystkie nasze kampanie edukacyjne – Klikam z głową, Koduj z UKE i Wiem, co podpisuję kierujemy także do osób z niepełnosprawnościami. W całej Polsce prowadzimy też warsztaty w Polskim Języku Migowym dla osób Głuchych i Słabosłyszących.

 

Spotkania konsumenckie 2019 Z osobami z niepełnosprawnościami: Klikam z głową 50 lekcji, Wiem, co podpisuję 1 lekcja, Koduj z UKE 4 lekcje. Z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi Klikam z głową 21 lekcji (196 uczestników), Wiem, co podpisuję 10 lekcji (253 uczestników), Koduj z UKE 6 lekcji (80 uczestników)