Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów

W obszarze ochrony konsumentów ważna jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy rzecznikami konsumentów, świadczącymi bezpośrednio pomoc konsumentom, regulatorem rynku telekomunikacyjnego oraz przedstawicielami rynku. To bardzo ważne w procesie budowania świadomości konsumenckiej oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przez konsumentów.

9 listopada w Krakowie odbyło się 31 posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów. Na zaproszenie pana Józefa Gawrona – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przedstawicielka Departamentu Polityki Konsumenckiej naczelnik Agnieszka Michalska uczestniczyła w dyskusji dot. korzystania z nowych technologii w procesie zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Podkreśliła istotność informacji na etapie przedkontraktowym kierowanych do konsumenta, dostosowania oferty do potrzeb klienta oraz podkreśliła, że istotną rolę odgrywa sam konsument, który dzięki przyjaznemu otoczeniu po stronie dostawcy usług powinien podjąć świadomą decyzję o zawarciu umowy.

Dane kontaktowe do rzecznika konsumentów w Twoim mieście lub powiecie znajdziesz pod adresem https://uokik.gov.pl/pomoc.php