Spotkanie z Rzecznikami Konsumentów

Spotkanie z Rzecznikami Konsumentów

Jakość usług telekomunikacyjnych, reklamacje, polubowne dochodzenie roszczeń i edukacja – to główne tematy kolejnego spotkania z Rzecznikami Konsumentów z cyklu Razem dla Konsumenta.

W Katowicach o prawach i obowiązkach konsumentów dyskutowaliśmy z Rzecznikami z województwa śląskiego.