Sprawozdanie ADR 2018 r. - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie ADR 2018 r.

Sprawozdanie ADR 2018 r.

Problemy z rozliczeniami, rozwiązaniem umowy, zmiana warunków umowy niezgodnie z ustaleniami z rozmowy telefonicznej czy uszkodzenie przesyłki pocztowej – to tylko niektóre problemy, z jakimi konsumenci zwracali się w 2018 roku do Prezesa UKE. 

W ubiegłym roku prowadziliśmy postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych (ADR). Mają one na celu polubowne rozwiązanie sporów między konsumentem a dostawcą usług i opierają się na dobrej woli i chęci porozumienia stron. 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem dostępnym w załączonym materiale.
 

Postępowania ADR w 2018r. Prowadzimy postępowania we wszystkich regionach Polski. Liczba wniosków ADR: telko: 1398, poczta: 263. Średni czas trwania postępowania telko: 23 dni, poczta: 37. Najczęstsze przyczyny wniosków (%) telko faktury, opłaty: 25, rozwiązanie umowy: 18, roaming: 12, zmiana warunków umowy: 10, nienależyte wykonanie usługi: 7. Poczta uszkodzenie przesyłki:45, brak doręczenia: 22, nieprawidłowości w doręczeniu: 8, rozpatrzenie reklamacji: 6, inne: 19. Kwota odzyskana w ramach ADR – ponad 400 tyś.

Pliki do pobrania