Klawiatura z ikoną dostępności

UKE zapewnia jednakowy dostęp do informacji i usług dla wszystkich

Zgodnie z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych już w 2016 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjął definicję osoby o szczególnych potrzebach. Z myślą o nich zapewniamy dostępność do informacji i usług dla klientów, a także warunków pracy dla pracowników Urzędu.

W zakresie komunikacji dbamy o to, by strona www UKE była zgodna z WCAG 2.0, poziom AA, dzięki czemu zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie Strona Internetowa Bez Barier 2018. Strona posiada m.in. zakładkę Dostępność z informacjami nt. dostępności budynku UKE i możliwości skorzystania z tłumacza PJM/SJM.

Do zadań UKE należy też badanie dostępności stron internetowych przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych oraz kontrola dostępności placówek pocztowych.

Poniżej prezentujemy grafikę przedstawiającą zaangażowanie Urzędu w budowaniu dostępności. Przedstawiamy również sylwetki dwóch z wielu ekspertów pracujących w UKE przy tworzeniu i realizacji kampanii edukacyjnych.