UKE zapewnia jednakowy dostęp do informacji i usług dla wszystkich - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Klawiatura z ikoną dostępności

UKE zapewnia jednakowy dostęp do informacji i usług dla wszystkich

Zgodnie z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych już w 2016 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjął definicję osoby o szczególnych potrzebach. Z myślą o nich zapewniamy dostępność do informacji i usług dla klientów, a także warunków pracy dla pracowników Urzędu.

W zakresie komunikacji dbamy o to, by strona www UKE była zgodna z WCAG 2.0, poziom AA, dzięki czemu zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie Strona Internetowa Bez Barier 2018. Strona posiada m.in. zakładkę Dostępność z informacjami nt. dostępności budynku UKE i możliwości skorzystania z tłumacza PJM/SJM.

Do zadań UKE należy też badanie dostępności stron internetowych przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych oraz kontrola dostępności placówek pocztowych.

Poniżej prezentujemy grafikę przedstawiającą zaangażowanie Urzędu w budowaniu dostępności. Przedstawiamy również sylwetki dwóch z wielu ekspertów pracujących w UKE przy tworzeniu i realizacji kampanii edukacyjnych.

Grafika UKE – Lider Cyfrowej Dostępności 2018 roku. Budujemy dostępność w pięciu obszarach: Klient - dostęp do tłumacza PJM/SJM online; Usługi - badanie dostępności stron internetowych przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych, kontrola dostępności placówek pocztowych; Komunikacja - pierwsze miejsce w konkursie Strona Internetowa Bez Barier 2018 dla uke.gov.pl Kadry - zwiększanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością Zdjęcia dwóch pracowników UKE: Magda Dydyszko - ekspert w zakresie edukacji i podnoszenia kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Współpracuje przy realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnych, organizuje warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami, prowadzi zajęcia koduj z UKE i Klikam z głową Małgorzata Klimczuk - ekspert i tłumacz PJM – tłumaczy strony www UKE i poradniki na PJM, organizuje i prowadzi w PJM kampanie edukacyjne