VII Kongres Gospodarki Senioralnej

VII Kongres Gospodarki Senioralnej

Urząd Komunikacji Elektronicznej był partnerem VII Kongresu Gospodarki Senioralnej, a organizatorem wydarzenia był Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Temat tegorocznego wydarzenia „Dialog Pokoleń – społeczeństwo - zdrowie – praca – rynek konsumencki” obejmował wiele aspektów codziennego życia osób dojrzałych, ale też dotyczył młodszych pokoleń, na których spoczywają wyzwania współczesnego świata, w tym starzenia się społeczeństwa. Kongres  był skierowany do  przedstawicieli biznesu oraz środowisk senioralnych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  i organizacji pozarządowych. To wydarzenie nie tylko dla Seniorów, ale dla Wszystkich, którzy mają świadomość, że osoby starsze to konsumenci, którzy maja prawa i potrzeby. To też bardzo liczna grupa klientów, która stanowi coraz większy procent odbiorców usług.

Eksperci  poruszali tematy dotyczące inkluzywności wobec wieku na rynku pracy, potrzeb konsumentów i odnalezienia się ” starszych klientów wobec pędzących zmian technologicznych. Goście  podzielili się wiedzą, pokazując profil klienta 50+ oraz potrzeby pokoleń na rynku pracy. Zostały też poruszone tematy budownictwa i mieszkalnictwa przyjaznego wiekowi. Silnym tematem kongresu było zdrowie w rozumieniu trzech kroków – profilaktyka-diagnostyka i leczenie.

Inicjatorem i gospodarzem wydarzenia jest fundacja  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Wydarzenie odbyło się zarówno w formie online jak i stacjonarnie.

Wśród prelegentów i panelistów  znaleźli się m.in. :

  • Marzena Rudnicka – Prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,
  • Bradley Schurman – założyciel The Super Age,
  • Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji, CEO MC2 Innovations

Starzenie się społeczeństwa powoduje, że coraz większy udział w konsumpcji dóbr i usług mają seniorzy. Dynamiczna cyfryzacja usług sprawia, że osoby starsze są narażone na wykluczenie cyfrowe. W Polsce jest kilka milionów osób dojrzałych wiekiem, które mogą zostać skutecznie włączone w cyfrowy świat i odnieść korzyści  z realizacji swoich potrzeb z użyciem technologii. Efektem będzie m.in. podniesienie jakości życia i ograniczenia zjawiska społecznej alienacji osób starszych.

Wszyscy jesteśmy konsumentami i powinniśmy mieć takie same prawo dostępu do usług i produktów.

Milena Górecka z Departamentu Polityki Konsumenckiej prowadziła panel Nowe technologie – w pogoni za zmianą, czyli jak połączyć rozwój technologii z możliwościami i potrzebami starszych klientów.

W dyskusji wzięli udział:

  • Renata Rybarczyk, Dyrektorka Biura Wsparcia Sprzedaży  BNP
  • Grzegorz Miś, Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu, ekspert
  • Mateusz Walczak Ekspert ds. Strategii Customer Experience
  • Małgorzata Lewandowska, adwokat

Korzystanie z nowych technologii może podnieść jakość życia osób starszych. Jak to robić bezpiecznie? Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z naszych bezpłatnych kursów on-line dzięki którym poznasz praktyczne strony internetu. Dowiesz się, jak bezpiecznie korzystać z bankowości on-line, robić zakupy w internecie czy jak załatwiać urzędowe sprawy, nie wychodząc z domu. Więcej informacji na naszej stronie J@ online - Centrum Informacji Konsumenckiej (uke.gov.pl)

Cały Kongres został nagrany i podzielony na debaty i wystąpienia. Dla tych, którym nie udało się uczestniczyć w wydarzeniu jak i dla tych, którzy chcieliby odświeżyć zdobytą wiedzę zapraszamy do nagrań dostępnych w agendzie na stronie VII Kongres Gospodarki Senioralnej https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl/2023/agenda