Warsztaty „Klikam z głową” w Szczecinie

Warsztaty „Klikam z głową” w Szczecinie

26-30.04.2024 r. oraz 09.05.2024 r. przedstawiciele Wydziału Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Delegatury w Szczecinie Andrzej Żukowski oraz Anna Gottfried-Stankiewicz wzięli udział w kampanii „Klikam z głową”.
Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u, położonej w Szczecinie przy ul.Dubois, pracownicy UKE rozmawiali z najmłodszymi użytkownikami urządzeń telekomunikacyjnych z klas 1-3 o bezpiecznym poruszaniu się w sieci i korzystaniu z tych urządzeń. Uczyli jak radzić sobie z agresją w sieci, chronić dane oraz unikać wysokich rachunków. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki i dyplomy za aktywne uczestnictwo. W spotkaniach wzięło udział ok. 230 osób.