Warsztaty „Klikam z głową” w Szkole Podstawowej w Żabnicy

Warsztaty „Klikam z głową” w Szkole Podstawowej w Żabnicy

Dnia 08.03.2024 r. przedstawiciele Wydziału Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Delegatury w Szczecinie: Andrzej Żukowski oraz Anna Gottfried-Stankiewicz wzięli udział w kampanii „Klikam z głową”.

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej im. Ks. Barnima I w Żabnicy, pracownicy UKE rozmawiali z najmłodszymi użytkownikami urządzeń telekomunikacyjnych z klas 1-3 o bezpiecznym poruszaniu się w sieci i korzystaniu z tych urządzeń. Uczyli jak radzić sobie z agresją w sieci, chronić dane oraz unikać wysokich rachunków. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki i dyplomy za aktywne uczestnictwo. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób.